Przejdź do treści

Kontakt do HPL

 

Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy
Kierownik Jolanta Kraft
tel. 22 620-90-01(06) w.166
mail: jolanta.kraft@wsse.waw.pl
Pracownia Badań Chemicznych i Pyłowych
tel.: 22 620-90-01(06) w. 169 lub w. 165
Pracownia Badań Czynników Fizycznych
Kierownik Elżbieta Dominiak-Leszczyńska
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 161 lub w. 159