Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej

Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
Kierownik Halina Szewczak
tel.: 22 620-90-01(06) w. 172
mail: halina.szewczak@wsse.waw.pl
 
Pracownia Badań Fizykochemicznych Wody i Powietrza
Kierownik Halina Szewczak
tel.: 22 620-90-01(06) w. 172
 
Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody i Powietrza
Kierownik Anna Pawlik
tel.: 22 620-90-01(06) w. 155
 
Punkt przyjmowania próbek
tel.: 22 620-90-01(06) w. 104 lub w. 151