Przejdź do treści

OFERTA BADAŃ WODY

OFERTA BADAŃ WODY
 
Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie – Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej oferuje Państwu wykonanie badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych wody m.in.:
•    przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
•    z basenów kąpielowych,
•    z kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych,
•    ze stacji dializ,
•    do celów technologicznych,
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia  jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.


Koszt badań zależy od zakresu i obliczany jest zgodnie z obwiązującym cennikiem WSSE


Do badań przyjmowane są próbki wody pobrane przez:

1. Próbkobiorców Oddziału Laboratoryjnego Higieny Komunalnej
kontakt: Warszawa, ul. Żelazna 79,
tel. 22 620 64 91 oraz 698 664 813 (ustalanie terminów pobierania próbek jest możliwe tylko po godz. 1200)
e-mail:  proby.woda@wsse.waw.pl

 

2. Klienta indywidualnego, gdy wynik badania jest wykorzystywany wyłącznie dla własnych potrzeb (np. woda z działki)
kontakt: Warszawa, ul. Żelazna 79,
tel. 22 620 90 01 (06) wew. 104,151
e-mail:   beata.gromadzka@wsse.waw.pl
              joanna.kostewicz@wsse.waw.pl

Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy zapoznać się z wytycznymi.