Przejdź do treści

Kontakt do HKL

Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
Kierownik Halina Szewczak
tel.: 22 620-90-01(06) w. 172
mail: halina.szewczak@wsse.waw.pl
Pracownia Badań Fizykochemicznych Wody i Powietrza
Kierownik Joanna Kostewicz
tel.: 22 620-90-01(06) w. 152
Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody i Powietrza
Kierownik Beata Gromadzka
tel.: 22 620-90-01(06) w. 155
Punkt przyjmowania próbek
tel.: 22 620-90-01(06) w. 104 lub w. 151