Przejdź do treści

Oferta badań skuteczności procesów sterylizacji ATTEST TM 3M TM

 
OFERTA BADAŃ KONTROLUJĄCYCH SKUTECZNOŚĆ PROCESÓW STERYLIZACJI
 
Dział Laboratoryjny - Oddział Laboratoryjny Epidemiologii oferuje Państwu wykonywanie badań kontrolujących skuteczność procesów sterylizacji w sterylizatorach parowych.
Badania wykonywane są przy pomocy wskaźników biologicznych ATTESTTM 3MTM.
 
Ofertę naszą kierujemy do zakładów leczniczych, gabinetów stomatologicznych, gabinetów kosmetycznych itp.
 
Oznaczenie wykonywane jest według Procedury Badawczej PB/EPL-62 wydanie 2 z dnia 19.10.2012 r.
 
W celu zlecenia badania należy pobrać próbki zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi poniżej, wypełnić zlecenie (każdorazowo przy pobraniu próbek).

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Próbki wraz z wypełnionymi dokumentami należy dostarczyć do Punktu Przyjmowania Próbek - budynek główny WSSE ul. Żelazna 79, w godzinach od 7.45-11.00 od poniedziałku do czwartku.
Opłata za badania jest wnoszona przelewem na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79 nr: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000  NBP Oddział w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 4 lub w kasie WSSE  (parter budynku głównego WSSE ul. Żelazna 79). Przy opłacie przelewem należy podać nr faktury oraz  nazwę i adres zleceniodawcy.
 
Po godzinie 11.00 wskaźniki nie będą przyjmowane.
 
Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.
 
Pracownia Podłoży
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 134, 184