Przejdź do treści

OFERTA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII MEDYCZNEJ

 
OFERTA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z ZAKRESU MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII MEDYCZNEJ
 
Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie - Oddział Laboratoryjny Epidemiologii oferuje Państwu oprócz bakteriologicznego badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella:
 

Szczegółowy zakres wykonywanych badań oraz wykaz stosowanych metodyk badawczych
 
Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii  (IR-21/ PO-05)
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.
 
Laboratorium jest zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, wyniki badań autoryzowane są wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych.
Ofertę badań kierujemy szczególnie do:
 
  • Zakładów leczniczych
  • Kobiet w ciąży lub planujących ciążę
  • Osób z podejrzeniem wirusowego zapalenia mięśnia serca
  • Osób z podejrzeniem zakażeń przenoszonych przez kleszcze
  • Osób z objawami ostrego zapalenia gardła oraz infekcji oddechowych
  • Osób z objawami  zapalenia dróg moczowych
  • Osób z podejrzeniem zapalenia wątroby typu A, B i C
  • Osób z podejrzeniem zakażenia wirusem HIV
  • Osób cierpiących na schorzenia biegunkowe
  • Osób z podejrzeniem zarażenia pasożytami jelitowymi
 
Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie
 
        
         Szanowni Klienci!
         Uprzejmie informujemy, że od dnia 03.01.2011r. WSSE w Warszawie pobiera opłatę za identyfikację serologiczną szczepów Salmonella i Shigella, zgodnie z obowiązującym cennikiem.