Przejdź do treści

Badania żywności

 

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie – Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wykonuje badania:

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.
Cena za badania uzależniona jest od zakresu badań i liczby badanych próbek.
Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.

Wzór zlecenia na wykonanie badań żywności.

 

Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Kierownik Marzena Czapczyk

mail: marzena.czapczyk@wsse.waw.pl

Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności i Kosmetyków

Pracownia Badań Fizykochemicznych Żywności