Przejdź do treści

Badania żywności

 

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie – Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wykonuje badania:

Badamy:

  • żywność pochodzenia zwierzęcego,

  • żywność pochodzenia roślinnego,

  • wyroby gotowe,

  • surowce i półprodukty.

Wykonujemy także badania mikrobiologiczne próbek sanitarnych (wymazy).

Wykrywamy zanieczyszczenia żywności, oraz oznaczamy substancje dodatkowe.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.

Cena za badania uzależniona jest od zakresu badań i liczby badanych próbek.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.

 

WZÓR ZLECENIA na wykonanie badań żywności/materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością/kosmetyków

 

Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Kierownik Marzena Czapczyk
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 711
mail: marzena.czapczyk@wsse.waw.pl