Przejdź do treści

Badania wody

 

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie – Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody m.in.:

  • przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • z basenów kąpielowych,
  • z kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych,
  • ze stacji dializ,

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia  jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.


Koszt badań zależy od zakresu i obliczany jest zgodnie z obwiązującym cennikiem WSSE


Do badań przyjmowane są próbki wody pobrane przez:

1. Pracowników Oddziału Laboratoryjnego Higieny Komunalnej
kontakt: Warszawa, ul. Żelazna 79,
 (ustalanie terminów pobierania próbek jest możliwe tylko po godz. 1200)
e-mail:  proby.woda@wsse.waw.pl

 

2. Klienta indywidualnego, gdy wynik badania jest wykorzystywany wyłącznie dla własnych potrzeb
kontakt: Warszawa, ul. Żelazna 79,

e-mail:   beata.gromadzka@wsse.waw.pl
              joanna.kostewicz@wsse.waw.pl

Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy zapoznać się z wytycznymi.

Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
Kierownik Halina Szewczak

mail: halina.szewczak@wsse.waw.pl

Pracownia Badań Fizykochemicznych Wody i Powietrza

Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody i Powietrza

Punkt przyjmowania próbek