Przejdź do treści

Badania w środowisku pracy

Do odwołania badania wykonujemy tylko na terenie województwa mazowieckiego.

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie – Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy wykonuje badania:

  1. czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy takich jak:

Próbki/pomiary pobierane/wykonywane są  metodą dozymetrii indywidualnej lub stacjonarnej, w tym przy użyciu analizatorów gazów. Analizy wykonywane są z wykorzystaniem  nowoczesnych metod instrumentalnych (chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizującym, oraz z detektorem masowym, spektrofotometrii UV/VIS, absorpcyjnej spektrometrii atomowej) oraz metod klasycznych.
Badania objęte elastycznym zakresem akredytacji: Lista nr 1/HPL wydanie 23 z dnia 13.11.2019r.

Próbki pobierane są metodą dozymetrii indywidualnej. Oznaczenia respirabilnych włókien mineralnych wykonywane są najnowszą techniką przy użyciu optycznego mikroskopu OLYMPUS z zastosowaniem kontrastu fazowego.

Pomiary wykonywane są przy użyciu nowoczesnych, wysokiej klasy mierników firm: Brüel & Kjaer, Svantek, Sonopan.

  • czynniki biologiczne - bakterie, grzyby pleśniowe - wykonywane wg PB/EPL-58 wydanie 2 z dnia 19.10.2012 r. - metoda nieakredytowana.

  1. czynników uciążliwych występujących w środowisku pracy.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.
Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.
Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.

Zlecenie badań - wzór

 

Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy
Kierownik Jolanta Kraft

mail: jolanta.kraft@wsse.waw.pl

Pracownia Badań Chemicznych i Pyłowych

Pracownia Badań Czynników Fizycznych