Przejdź do treści

Badania skuteczności procesów sterylizacji

BADANIA SKUTECZNOŚCI PROCESÓW STERYLIZACJI

 

Dział Laboratoryjny - Oddział Laboratoryjny Epidemiologii wykonuje badania kontrolujące skuteczność procesów sterylizacji.

Badania wykonywane są przy pomocy wskaźników biologicznych ATTESTTM 3MTM.

Oznaczenie wykonywane jest według Procedury Badawczej PB/EPL-62 wydanie 2 z dnia 19.10.2012 r.

W celu zlecenia badania należy pobrać próbki zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi poniżej, wypełnić zlecenie (każdorazowo przy pobraniu próbek).

Próbki wraz z wypełnionymi dokumentami należy dostarczyć do Punktu Przyjmowania Próbek - skrzydło boczne budynku głównego WSSE ul. Żelazna 79, w godzinach od 7.45-11.00 od poniedziałku do czwartku.

Opłata za badania jest wnoszona przelewem na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79 nr: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000     NBP Oddział w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 4 lub w kasie WSSE  (parter budynku głównego WSSE ul. Żelazna 79). Przy opłacie przelewem należy podać nr faktury oraz  nazwę i adres zleceniodawcy.

Po godzinie 11.00 wskaźniki nie będą przyjmowane.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.

 

Pracownia Wirusologii i Serologii