Przejdź do treści

Badania kosmetyków

 

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie - Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wykonuje badania mikrobiologiczne kosmetyków w zakresie:

- ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych

- liczba Pseudomonas aeruginosa

- liczba Staphylococcus aureus

- liczba Candida albicans.

według PB/HŻL-18 wydanie 3, z dnia 07.04.2010 r. - metoda akredytowana.

Zakres i metodyka badań są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną.

Na życzenie klienta zakres badań może być rozszerzony o oznaczanie innych drobnoustrojów.

Cena za badania uzależniona jest od zakresu badań i liczby badanych próbek.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.WZÓR ZLECENIA na wykonanie badań żywności/materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością/kosmetyków.

 

Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Kierownik Marzena Czapczyk
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 711
mail: marzena.czapczyk@wsse.waw.pl