Przejdź do treści

Badania diagnostyczne materiału klinicznego

 

Przypominamy, że do odwołania w piątki materiał kliniczny do badań nie jest przyjmowany.

 

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie - Oddział Laboratoryjny Epidemiologii wykonuje oprócz bakteriologicznego badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella:

Szczegółowy zakres wykonywanych badań oraz wykaz stosowanych metodyk badawczych

Instrukcja zlecania, pobierania, transportowania, przechowywania oraz przyjmowania, rejestrowania i oznakowania próbek do badań w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii  (IR-21/ PO-05)

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.

Laboratorium jest zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, wyniki badań autoryzowane są wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie

Oddział Laboratoryjny Epidemiologii
Kierownik Ewa Jachacy-Kaczmarska

mail: ewa.jachacy@wsse.waw.pl