Przejdź do treści

Laboratorium

Laboratorium WSSE ul. Żelazna 79 w Warszawie czynne w godz. 7.30 - 15.05

Przyjmowanie próbek do badań w godz. 7.45 - 11.00
Przyjmowanie próbek do badań: kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45 - 11.00
oraz badań skuteczności procesów sterylizacji ATTEST TM 3M TM od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45 - 11.00.

Wydawanie wyników badań z zakresu diagnostyki medycznej w godz. 12:00 - 14:45.
Wydawanie pozostałych wyników badań w godzinach 7:45 - 14:45.

Wynik badania z zakresu diagnostyki medycznej można wydrukować samodzielnie po otrzymaniu w rejestracji numeru zlecenia i kodu weryfikacyjnego oraz po zalogowaniu się na stronie: https://epl.wsse.waw.pl

W WSSE w Warszawie, do godz. 12.00, można pobrać krew i wymazy ze śluzówek w gabinecie zabiegowym na parterze (pok. nr 20).
Pacjent od którego pobierana jest krew, powinien być na czczo lub po lekkostrawnym posiłku.

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym. Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie dnia 19 października 2004 r. uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Przyznany certyfikat akredytacji Nr AB 537 jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencji technicznych laboratorium do wykonywania badań.

Akredytacją objęte są badania z zakresu higieny środowiska, żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, czynników występujących w środowisku pracy, mikrobiologii i parazytologii medycznej i sanitarnej. Oznaczanie pozostałości pestycydów w żywności, pozostałości pestycydów w wodzie oraz lotnych związków w środowisku pracy objęte jest elastycznym zakresem akredytacji.

Dzięki podpisaniu przez PCA wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu (EA MLA i ILAC MRA), sprawozdania z badań wydawane przez Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie, są uznawane w Europie i na całym świecie.

Certyfikat akredytacji Działu Laboratoryjnego

Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji   AB 537

Szczegółowy zakres badań wykonywanych w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie znajduje się w zakładkach dotyczących poszczególnych rodzajów badań.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz własnymi procedurami badawczymi, z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych. Kompetencje pracowników do wykonywania badań i wysoka jakość świadczonych usług potwierdzone są przez systematyczne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą i pomiarową, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia badań.

Laboratorium gwarantuje rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań oraz przestrzega praw klienta w zakresie zachowania poufności wobec wyników badań i tożsamości klientów, a także dokłada starań, aby na każdym etapie realizacji badań została zachowana bezstronność.

Zakres prowadzonych badań i sposób przekazywania wyników jest ustalany indywidualnie do potrzeb klienta.

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie   ANKIETY

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie

Zastępca Dyrektora ds. Laboratorium

Marta Pakieła


mail: marta.pakiela@wsse.waw.pl