Przejdź do treści

Laboratorium

Laboratorium WSSE ul. Żelazna 79 w Warszawie czynne w godz. 7.30 - 15.05

Przyjmowanie próbek do badań w godz. 7.45 - 11.00
Przyjmowanie próbek do badań: kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 - 11.00 oraz badań skuteczności procesów sterylizacji ATTEST TM 3M TM od poniedziałku do czwartku
w godz. 7.45 - 11.00.

Wydawanie wyników w godz. 12.00 - 14.45

Wynik badania z zakresu diagnostyki medycznej można wydrukować samodzielnie po otrzymaniu w rejestracji numeru zlecenia i kodu weryfikacyjnego oraz po zalogowaniu się na stronie: https://epl.wsse.waw.pl

 

WAŻNE!
  Działa już punkt przyjmowania próbek do badań na nosicielstwo przy ul. Kochanowskiego 21 w Warszawie (Żoliborz) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Punkt czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-11.00, tel. (22) 310-79-00.
ZAPRASZAMY

 

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie dnia 19 października 2004 r. uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Przyznany certyfikat akredytacji Nr AB 537 jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencji technicznych laboratorium do wykonywania badań.

Akredytacją objęte są badania z zakresu higieny środowiska, żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, czynników występujących w środowisku pracy, mikrobiologii i parazytologii medycznej i sanitarnej. Oznaczanie pozostałości pestycydów w żywności, pozostałości pestycydów w wodzie oraz lotnych związków w środowisku pracy objęte jest elastycznym zakresem akredytacji.

Dzięki podpisaniu przez PCA wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu (EA MLA i ILAC MRA), sprawozdania z badań wydawane przez Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie, są uznawane w Europie i na całym świecie.

Certyfikat akredytacji Działu Laboratoryjnego

Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji   AB 537

Szczegółowy zakres badań wykonywanych w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie znajduje się w zakładkach dotyczących poszczególnych rodzajów badań.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz własnymi procedurami badawczymi, z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych. Kompetencje pracowników do wykonywania badań i wysoka jakość świadczonych usług potwierdzone są przez systematyczne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą i pomiarową, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia badań.

Laboratorium gwarantuje rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań oraz przestrzega praw klienta w zakresie zachowania poufności wobec wyników badań i tożsamości klientów, a także dokłada starań, aby na każdym etapie realizacji badań została zachowana bezstronność.

Zakres prowadzonych badań i sposób przekazywania wyników jest ustalany indywidualnie do potrzeb klienta.

W celu zbadania zadowolenia klientów Działu Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie   ANKIETY

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie
Zastępca Dyrektora ds. Laboratorium
Marta Swaczyńska
tel: 22 654-78-59
mail: marta.swaczynska@wsse.waw.pl