Przejdź do treści

Telefon dyżurny


Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:
 502 171 171.

Dyżur pełniony jest całodobowo, również w soboty, niedziele i święta.

Informacje związane z nieprawidłowościami zauważonymi przez mieszkańców, należy zgłaszać do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych działających w każdym powiecie województwa mazowieckiego.

Potrzebne informacje można znaleźć na każdej stronie internetowej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Operator numeru dyżurnego nie udziela informacji kontaktowych oraz informacji dotyczących wymogów sanitarnych.

 

Lista telefonów Dyżurnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa mazowieckiego.

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach - 513 491 979
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie - 608 361 172
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie - 601 079 113
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie - 660 425 654
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim - 603 987 812
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu - 696 045 846
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach - 514 218 800
 8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie - 609 729 134
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku - 668 460 701
 10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach - 692 388 313
 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim - 606 165 090
 12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim - 509 407 101
 13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie - 603 321 946
 14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim - 602 586 438
 15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce - 604 754 201
 16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej - 693 063 573
 17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku - 515 256 220
 18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie z/s Chylicach - 609 299 647
 19. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku - 609 817 331
 20. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku - 501 210 808
 21. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie - 798 498 471
 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu - 667 956 825
 23. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze - 609 788 858
 24. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku - 509 352 119
 25. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu - 690 122 050
 26. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach - 600 467 328
 27. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu - 510 175 704
 28. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie - 600 261 847
 29. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim - 513 841 973
 30. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu - 510 121 373
 31. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie - 606 10 80 40
 32. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ożarowie Mazowieckim - 602 472 821
 33. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie - 604 135 225
 34. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie - 510 146 258
 35. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie - 510 208 072
 36. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu - 602 580 773
 37. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie - 502 530 980
 38. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie - 667 973 707
 39. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie - 602 220 181

 1. Zasady ogólne.

Podstawą powołania DYŻURNEGO DYREKTORA WSSE/PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w WARSZAWIE, są nałożone zadania  na Państwową  Inspekcję Sanitarną oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące utrzymywania systemu łączności i dyżurów przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych w systemie zarządzania kryzysowego.

 1. Cel organizacji dyżuru.

Celem organizacji systemu dyżuru jest zapewnienie możliwości operatywnego działania Dyrektora WSSE/Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS)  w Warszawie w sytuacjach kryzysowych wynikających z realizacji zadań
z zakresu zdrowia publicznego w obszarze sanitarno-epidemicznym, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. - higieny środowiska;

 2. - higieny pracy w zakładach pracy;

 3. - higieny radiacyjnej;

 4. - higieny procesów nauczania i wychowania;

 5. - higieny wypoczynku;

 6. - zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

 7. - higieniczno – sanitarnym, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie w/w zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej oraz przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo – zdrowotnej.

Koordynowanie pracy Dyżurnych Państwowych Powiatowych Inspektorów  Sanitarnych (PPIS) województwa mazowieckiego. Utrzymywanie  łączności telefonicznej z PWIS lub jego zastępcą w Warszawie oraz współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarzadzania Kryzysowego  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (WCZ MUW) oraz z Dyżurnymi PPIS województwa mazowieckiego wynikającego z zakresu kompetencyjnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w sytuacjach, które tego wymagają.

 1. Zadania realizowane przez Dyżurnego.

Dyżurny Dyrektora WSSE/PWIS w Warszawie może reagować tylko do incydentów, zdarzeń wynikłych na obszarze województwa mazowieckiego, do jego zadań należy:

 • koordynowanie działań Dyżurnych wyznaczonych przez PPIS województwa mazowieckiego,

 • utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego z PWIS w Warszawie lub z jego zastępcą poza godzinami pracy w czasie wystąpienia incydentów wynikłych z sytuacji kryzysowych w obszarze zdrowia publicznego, dotyczącego działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • wykonywanie innych czynności zgodnie z poleceniami PWIS w Warszawie  lub jego zastępcy będących w obszarze odpowiedzialności,

 • utrzymywanie  współdziałania z Dyżurnym Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Dyżurny WCZK) w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej wynikającej z obszaru działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • wsparcie postępowania Dyżurnego WCZK w czasie zaistniałych sytuacji kryzysowych na terenie województwa mazowieckiego  dotyczących obszaru odpowiedzialności Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • wsparcie merytoryczne postępowania Dyżurnych wyznaczonych przez PPIS województwa mazowieckiego w czasie incydentów zaistniałych z sytuacji kryzysowych na terenie powiatu dotyczących obszaru odpowiedzialności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynowanie działania Dyżurnych PPIS województwa mazowieckiego w reagowaniu na zdarzenia dotyczące podjęcia niezidentyfikowanej przesyłki,

 • zapoczątkowanie procesu dochodzenia epidemicznego, kiedy wymaga tego sytuacja,

 • zapoczątkowanie procesu  zwołania Zespołu Zarzadzania Kryzysowego WSSE /ZZK WSSE/ Warszawa na polecenie Dyrektora WSSE/PWIS w Warszawie lub jego zastępców oraz uczestnictwo w jego pracach,

 • zapoczątkowanie procesu diagnostyki laboratoryjnej przez Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa, kiedy wymaga tego sytuacja,

 • współdziałanie z Dyżurnym Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie w rozwiazywaniu zaistniałych zdarzeń wynikających z zadań nałożonych na Dyrektora WSSE/PWIS w Warszawie

 • sporządzanie  meldunku z przebiegu dyżuru w formie ustalonej przez Dyrektora WSSE/PWIS w Warszawie.