Najczęściej zadawane pytania

  1. Gdzie i jak można wykonać badania na nosicielstwo:

Badania na nosicielstwo wykonywane w Laboratorium WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, przyjmowane są każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45-11.00. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania poniżej:
Do pobrania:
    1. Nosicielstwo - informacje dla pacjenta
    2. „Nosicielstwo” Instructions for Collecting Stool Samples and LABORATORY REQUEST FORM[nbsp]
    3. Odpis sprawozdania z badań nosicielstwa
    4. Upoważnienie do odbioru sprawozdania z badań 
 
Pracownia Bakteriologii i Parazytologii
tel.: 22 620-90-01 (06) w. 103, 140