Kontakt i mapka dojazdu

Kontakty

Telefon interewncyjny Dyżurnego Inspektora Sanitarnego woj. mazowieckiego: 502 171 171
(czynny poza godzinami pracy WSSE)

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE

centrala
22 620 90 01(06)

ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa

 

Nazwa komórki

Imię i nazwisko

Telefon / fax

Adres e-mail

DYREKCJA

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Warszawie

Maria Pawlak

 

22 620 90 01(06)

sekretariat@wsse.waw.pl

Z-ca Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Warszawie

Arkadiusz Chełstowski

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Agnieszka Stankiewicz-Bieniek

 

Stanowisko Pracy
ds. Kontaktów z Mediami

Joanna Narożniak

698 664 807

rzecznik.prasowy@wsse.waw.pl

joanna.narozniak@wsse.waw.pl

 

DZIAŁ NADZORU BIEŻĄCEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO
ul. Nowogrodzka 82

 

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Kierownik Anna Tarnowska

tel. 22 432 10 01

shk@wsse.waw.pl

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia
i Kosmetyków

Kierownik Janusz Salwa

22 432 10 55

formularz kontaktowy

Oddział Nadzoru Epidemiologii

Kierownik Anna Tymoczko

22 620 35 28
22 620 90 01(06)
w. 124

epidemiologia@wsse.waw.pl

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Kierownik Jadwiga Napiórkowska


22 432 10 47
22 432 10 53

hpn@wsse.waw.pl

Oddział Higieny
Dzieci i Młodzieży

Kierownik Aldona Makowska

22 432 10 24
22 432 10 04
22 432 10 23

hdim@wsse.waw.pl 

Oddział Higieny Radiacyjnej

Kierownik Małgorzata Donten

22 432 10 03

ohr@wsse.waw.pl

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Barbara Romanowska

22 432 10 31
22 432 10 60

ozns@wsse.waw.pl

 

Oddział Promocji Zdrowia

Kierownik

Marlena Skorupka - Dziedzic

22 432 10 02

marlena.skorupka@wsse.waw.pl

 

Główny Specjalista
ds. Jakości Nadzoru

Urszula Klusek

22 432 10 28

urszula.klusek@wsse.waw.pl

 

DZIAŁ LABORATORYJNY
ul. Żelazna 79

 

Zastępca Dyrektora ds. Laboratorium

Marta Swaczyńska

22 654 78 59
22 620 90 01(06)
w. 154

sekretariat.lab@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej

Kierownik Halina Szewczak

22 620 90 01(06)
w. 172, 109

halina.szewczak@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i PU

Kierownik Marzena Czapczyk

22 620 90 01(06)
w. 141, 144

marzena.czapczyk@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy

Kierownik Jolanta Kraft

22 620 90 01(06)
w. 166, 165

jolanta.kraft@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Epidemiologii

Kierownik Ewa Jachacy-Kaczmarska

22 620 90 01(06)
w. 118, 103
_______________
Pracownia Wirusologii
i Serologii
22 432 10 40
22 432 10 38

ewa.jachacy@wsse.waw.pl

Pracownia Badania
Pozostałości Pestycydów

Kierownik Bożena Morzycka

22 620 90 01(06)
w. 175, 174

bozena.morzycka@wsse.waw.pl

Sekcja Poboru Próbek
(pobieranie próbek wody
i żywności)

Kierownik Bogusława Dąbrowska

22 620 64 91
698 664 813

proby.woda@wsse.waw.pl

 

Główny Specjalista
ds. Jakości Laboratorium

Barbara Szymczak

22 620 90 01(06)
w. 117

barbara.szymczak@wsse.waw.pl