Kontakt i mapka dojazdu

 

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA 
W WARSZAWIE

centrala
22 620 90 01(06)

ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa

 

Nazwa komórki

Imię i nazwisko

Telefon / fax

Adres e-mail

DYREKCJA

Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny 
w Warszawie

Maria Pawlak

tel. bezpośredni 22 620 37 19

lub

22 620 90 01(06)
w. 500

sekretariat@wsse.waw.pl

Z-ca Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Warszawie

Arkadiusz Chełstowski

Z-ca Dyrektora 
ds. Administracyjno - Technicznych

Marek Tomaszewski

 

Stanowisko Pracy
ds. Kontaktów z Mediami

Joanna Narożniak

698 664 807

rzecznik.prasowy@wsse.waw.pl

joanna.narozniak@wsse.waw.pl

  

DZIAŁ NADZORU BIEŻĄCEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Kierownik Anna Tarnowska

tel. 22 432 10 01
fax. 22 432 10 10

arkadiusz.chelstowski@wsse.waw.pl

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia 
i Kosmetyków

Kierownik Janusz Salwa

22 432 10 55

shz@wsse.waw.pl

Oddział Nadzoru Epidemiologii

Kierownik Anna Tymoczko

22 620 35 28 
22 620 90 01(06) 
w. 124 
fax. 22 652 22 44

epidemiologia@wsse.waw.pl

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Kierownik Jadwiga Napiórkowska

Tel / fax 
22 432 10 47

hpn@wsse.waw.pl

Oddział Higieny 
Dzieci i Młodzieży

Kierownik Aldona Makowska

22 432 10 24 
22 432 10 04 
22 432 10 23

hdim@wsse.waw.pl 

Oddział Higieny Radiacyjnej

Kierownik Małgorzata Donten

22 432 10 03

ohr@wsse.waw.pl

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Barbara Romanowska

22 432 10 31 
22 432 10 60

ozns@wsse.waw.pl

 

Oddział Promocji Zdrowia

Kierownik

Marlena Skorupka - Dziedzic

22 432 10 02

marlena.skorupka@wsse.waw.pl

 

Główny Specjalista 
ds. Jakości Nadzoru

Urszula Klusek

22 432 10 28

urszula.klusek@wsse.waw.pl

   

DZIAŁ LABORATORYJNY

Kierownik

Marta Swaczyńska

22 654 78 59 
22 620 90 01(06)
w. 154
fax 22 620 64 91

sekretariat.lab@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej

p.o. Kierownika Halina Szewczak

22 620 90 01(06)
w. 172, 109

halina.szewczak@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i PU

Kierownik Marzena Czapczyk

22 620 90 01(06) 
w. 141, 144

marzena.czapczyk@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy

Kierownik Jolanta Kraft

22 620 90 01(06)
w. 166, 165

jolanta.kraft@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Epidemiologii

Kierownik Jolanta Krszyna

22 620 90 01(06)
w. 118, 103
_______________
Pracownia Wirusologii 
i Serologii
22 432 10 40
22 432 10 38

jolanta.krszyna@wsse.waw.pl

Pracownia Badania 
Pozostałości Pestycydów

Kierownik Bożena Morzycka

22 620 90 01(06) 
w. 175, 174

bozena.morzycka@wsse.waw.pl

Pracownia PCR

Kierownik Jarosław Paciorek

22 620 90 01(06) 
w. 106

jaroslaw.paciorek@wsse.waw.pl

Sekcja Poboru Próbek
(pobieranie próbek wody 
i żywności)

Kierownik Bogusława Dąbrowska

22 822 93 63 
22 822 28 41

proby.woda@wsse.waw.pl

    

Główny Specjalista 
ds. Jakości Laboratorium

Barbara Szymczak

22 620 90 01(06) 
w. 117

barbara.szymczak@wsse.waw.pl