Przejdź do treści

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej umożliwiającym przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego, który jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby złożyć tą drogą wniosek do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Założenie konta jest bezpłatne. Konto można założyć wchodząc na stronę www.epuap.gov.pl i postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w serwisie.

Instrukcja dotycząca zakładania konta na platformie ePUAP.  zobacz

 

Usługi na platformie ePUAP uruchamiane są przez stronę internetową Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:

"Skargi, wnioski, zapytania do urzędu" można kierować na adres skrytki: /fn0v57sx3v/skrytka (pobierz formularz on line)

 

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),

dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:

 • płyta CD-RW lub DVD-RW,

 • pamięć masowa USB 1.0, 2.0 lub 3.0,

  (wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

 • podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),

 • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

 • akceptowane formaty załączników to:

  • DOC, RTF,

  • XLS,

  • CSV,

  • TXT,

  • GIF, TIF, BMP, JPG,

  • PDF,

  • ZIP.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających wszystkich wymogów sprawa nie będzie rozpatrywana.

Sposób korzystania z platformy jest prosty i przejrzysty. Jeśli klient nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może złożyć podpis za pomocą profilu zaufanego. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek elektroniczny na stronie www.epuap.gov.pl a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić dane osobowe z profilu w jednostce ZUS, urzędzie skarbowym czy konsulacie. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu jest bezpłatne, ważny jest 3 lata. Po zweryfikowaniu danych, m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, urzędnik potwierdzi profil zaufany. Od tego momentu klient może składać podpis na dokumentach elektronicznych na platformie ePUAP.