Kontakt

Kontakty

 

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE

centrala
22 620 90 01(06)

ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa

 

Nazwa komórki

Imię i nazwisko

Telefon / fax

Adres e-mail

DYREKCJA

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Warszawie

Maria Pawlak

tel. bezpośredni 22 620 37 19

lub

22 620 90 01(06)
w. 500

sekretariat@wsse.waw.pl

Z-ca Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Warszawie

vacat

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno - Technicznych

Marek Tomaszewski

 

Stanowisko Pracy
ds. Kontaktów z Mediami

Joanna Narożniak

698 664 807

rzecznik.prasowy@wsse.waw.pl

joanna.narozniak@wsse.waw.pl

 

DZIAŁ NADZORU BIEŻĄCEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO
ul. Nowogrodzka 82

 

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Kierownik Arkadiusz Chełstowski

tel. 22 432 10 01
fax. 22 432 10 10

arkadiusz.chelstowski@wsse.waw.pl

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia
i Kosmetyków

Kierownik Janusz Salwa

22 432 10 55

formularz kontaktowy

Oddział Nadzoru Epidemiologii

Kierownik Anna Góralewska

22 620 35 28
22 620 90 01(06)
w. 124
fax. 22 652 22 44

epidemiologia@wsse.waw.pl

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Kierownik Jadwiga Napiórkowska

Tel / fax
22 432 10 47
22 432 10 53

hpn@wsse.waw.pl

Oddział Higieny
Dzieci i Młodzieży

Kierownik Aldona Makowska

22 432 10 24
22 432 10 04
22 432 10 23

hdim@wsse.waw.pl 

Oddział Higieny Radiacyjnej

Kierownik Małgorzata Donten

22 432 10 03

ohr@wsse.waw.pl

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Barbara Romanowska

22 432 10 31
22 432 10 60

ozns@wsse.waw.pl

 

Oddział Promocji Zdrowia

Kierownik

Marlena Skorupka - Dziedzic

22 432 10 02

marlena.skorupka@wsse.waw.pl

 

Główny Specjalista
ds. Jakości Nadzoru

Urszula Klusek

22 432 10 28

urszula.klusek@wsse.waw.pl

 

DZIAŁ LABORATORYJNY
ul. Żelazna 79

 

Kierownik

Marta Swaczyńska

22 654 78 59
22 620 90 01(06)
w. 154
fax 22 620 64 91

sekretariat.lab@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej

Kierownik Halina Szewczak

22 620 90 01(06)
w. 172, 109

halina.szewczak@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i PU

Kierownik Marzena Czapczyk

22 620 90 01(06)
w. 141, 144

marzena.czapczyk@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy

Kierownik Jolanta Kraft

22 620 90 01(06)
w. 166, 165

jolanta.kraft@wsse.waw.pl

Oddział Laboratoryjny Epidemiologii

p. o. Kierownika Ewa Jachacy-Kaczmarska

22 620 90 01(06)
w. 118, 103
_______________
Pracownia Wirusologii
i Serologii
22 432 10 40
22 432 10 38

ewa.jachacy@wsse.waw.pl

Pracownia Badania
Pozostałości Pestycydów

Kierownik Bożena Morzycka

22 620 90 01(06)
w. 175, 174

bozena.morzycka@wsse.waw.pl

Sekcja Poboru Próbek
(pobieranie próbek wody
i żywności)

Kierownik Bogusława Dąbrowska

22 620 64 91
698 664 813

proby.woda@wsse.waw.pl

 

Główny Specjalista
ds. Jakości Laboratorium

Barbara Szymczak

22 620 90 01(06)
w. 117

barbara.szymczak@wsse.waw.pl