Przejdź do treści

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu, konserwacji oraz wydaniu świadectwa z przeprowadzonych działań dwóch sztuk pipet elektrycznych EPPENDORF RESEARCH PRO jedno-kanałowych

Zdjęcie komunikatu w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu, konserwacji oraz wydaniu świadectwa z przeprowadzonych działań dwóch sztuk pipet elektrycznych EPPENDORF RESEARCH PRO jedno-kanałowych

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu, konserwacji oraz wydaniu świadectwa z przeprowadzonych działań dwóch sztuk pipet elektrycznych EPPENDORF RESEARCH PRO jedno-kanałowych

 

  1. Dokumenty.

 

Wróć