ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 30 000 EURO NA DOSTAWĘ PALIWA DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ WSSE W WARSZAWIE

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 30 000 EURO NA DOSTAWĘ PALIWA DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ WSSE W WARSZAWIE

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 30 000 EURO NA DOSTAWĘ PALIWA DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH  UŻYTKOWANYCH PRZEZ WSSE W WARSZAWIE

  1. Zaproszenie,
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy.

 

06.11.2017r.
  1. Informacja dotycząca zmian we wzorze umowy,
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy po zmianach.

 

Wróć