Przejdź do treści

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-8/2017

Zdjęcie komunikatu w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-8/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie - Sprawa ZP-8/2017

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. Załącznik Nr 1 - Informacja dla Wykonawcy,
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy,
  4. Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych / wykonywanych usług,
  5. Załącznik Nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia,
  6. Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy,
  7. Załącznik Nr 6 – Wzór umowy.

 

23.11.2017r.

Zapytania do treści "Informacji dla Wykonawcy" i wyjaśnienia

  1. Zapytania do treści "Informacji dla Wykonawcy" i wyjaśnienia

 

28.11.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

  1. Informacja z otwarcia ofert
15.12.2017r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

  1. Informacja o udzieleniu zamówienia

Wróć