Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego - Sprawa ATZ.272.15.2017

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego - Sprawa ATZ.272.15.2017

20.04.2017r.

PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - SPRAWA ATZ.272.15.2017

  1. Ogłoszenie o przetargu,
  2. Załącznik Nr 1  – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2  – Wzór umowy
11.05.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

  1. Rozstrzygnięcie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu służbowego

Wróć