Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Komunikat w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

 

 

Zamówienia Publiczne podlegające przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych