Przejdź do treści

Szacowanie wartości zamówienia

--- 7.02.2019 ---

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawę nowych opon letnich do pięciu samochodów (tj. 20 szt.) stanowiących własność WSSE w Warszawie.

 

7.02.2019

Materiał w formacie PDF 

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia.

 

--- 21.01.2019 ---

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego oraz tworzyw sztucznych zgodnie z planem na 2019 r dla WSSE w Warszawie.

--- 08.01.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawa asortymentu do chromatografów jonowych, gazowych oraz cieczowych zgodnie z planem na 2019 r dla WSSE w Warszawie.

--- 13.12.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych zgodnie z planem na 2019 rok dla WSSE w Warszawie.

--- 29.11.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na usługę konserwacji trzech autoklawów produkcji SPS Sp. z o.o. zlokalizowanych w Laboratorium Epidemiologii przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie.

--- 29.11.2018 ---

S. W. Z. na usługę prawniczą polegająca na zastępstwie procesowym w imieniu Zamawiającego.

--- 29.11.2018 ---

S. W. Z. na obsługę prawną, w tym w szczególności z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, finansów publicznych oraz bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

--- 14.11.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie graficzne, druk i dostawę kalendarzy trójdzielnych i kalendarzy książkowych na rok 2019 dla WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79.

 

14.11.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - wykonanie i dostawa kalendarzy.

 

--- 18.10.2018 ---

Szacowanie usługi dzierżawy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79.

--- 09.10.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę telefonu Samsung S7.

--- 02.10.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na zakup samochodu specjalistycznego typu chłodnia.

--- 20.09.2018 ---

Szacowanie wartości zam. na dostawę fabrycznie nowej centrali telefonicznej z systemem kopii zapasowych wraz z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem 2 pracowników Zamawiającego tj. WSSE w Warszawie.

--- 20.09.2018 ---

Szacowanie wartości zam. na dostawę komputera wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do obsługi czytnika Biotek ELX 800.

--- 18.09.2018 ---

Szacowanie wartości zam. na dostawę oraz wdrożenie Oprogramowania służącego do zarządzania infrastrukturą informatyczną, na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

--- 27.08.2018 ---

Szacowanie wartości zam. na catering na potrzeby uroczystego otwarcia wystawy grzybów "Poznaj grzyby-unikniesz zatrucia" podsumowanie konkursu "Leśne Inspiracje", dla WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79.

--- 27.08.2018 ---

Szacowanie wartości zam. na dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji.

--- 22.08.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wydruk zdjęc naklejanych na piankę.

--- 22.08.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na zakup sprzętu turystycznego z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu Leśne Inspiracje.

--- 21.08.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na przystosowanie pomieszczenia WC i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami.

--- 16.08.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na zakup drzew i krzewów na wystawę grzybów dla WSSE w Warszawie.

--- 16.08.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na zakup materiałów z logo Inspekcji Sanitarnej.

--- 18.07.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie ekspertyzy awarii samochodu Renault Trafic będącego własnością WSSE w Warszawie.

--- 12.07.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie pochylni oraz schodów przed budynkiem i wewnątrz budynku w WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82 w poręcze.

--- 12.07.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie oznaczenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami i oznaczenia miejsc postojowych na parkingu w WSSE w Warszawie.

--- 28.06.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie przeglądów okresowych i napraw w samochodach będących własnością WSSE w Warszawie.

--- 28.06.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie lady - biura podawczego w WSSE w Warszawie.

--- 28.06.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie szklanej zabudowy punktu poboru próbek w WSSE w Warszawie.

--- 21.06.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na usługi telekomunikacyjne oraz dostawę aparatów telefonicznych dla WSSE w Warszawie.

--- 18.06.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na naprawa Autoklawu Varioklav 75S w laboratorium WSSE w Warszawie.

--- 07.06.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na rozbudowę istniejącego w WSSE w Warszawie systemu beżpieczeństwa oraz instalacja systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników.

--- 05.06.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na modyfikację CMS-a do strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

--- 22.05.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wykonnie usługi wzorcowania Termohgrometru LAB-EL model urządzenia LB-704.

 

22.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - wzorcowanie termohigrometru.

--- 17.05.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na naprawa autoklawu ASVE/AD w WSSE w Warszawie..

 

17.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - naprawa autoklawu ASVE/AD.

 

--- 17.05.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę chłodziarki AMICA AC1203P w WSSE w Warszawie.

 

17.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - naprawa chłodziarki AMICA AC1203P.

--- 10.05.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej obiektów budowlanych WSSE w Warszawie.

--- 10.05.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wzorcowanie luksomierza w WSSE w Warszawie.

 

10.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - wzorcowanie luksomierza.

--- 10.05.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę systemu uzdatniania wody ELIX 5 w WSSE w Warszawie.

 

10.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - naprawa systemu uzdatniania wody.

--- 10.05.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę chromatografu cieczowego Agilent 1260 w WSSE w Warszawie.

 

10.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - naprawa chromatografu cieczowego.

 

--- 10.05.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na konserwację klimatyzatorów w Pracowni Badań Pozostałości Pestycydów w WSSE w Warszawie.

 

10.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - klimatyzatory.

 

--- 30.04.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na konserwację klimatyzatorów i centrali wentylacyjnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

30.04.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - klimatyzatory.

 

--- 23.04.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie konserwacji szaf chłodniczych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

--- 18.04.2018 ---

Szacowanie ceny na zakup sprzętu elektronicznego na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie.

--- 10.04.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie usługi deratyzacji i dezynsekcji budynków WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82..

--- 29.03.2018 ---

Szacowanie wartosci zamowienia na materialy budowlane dla WSSE w Warszawie..

--- 27.03.2018 ---

Szacowanie ceny na zakup sprzętu elektronicznego na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie..

--- 20.03.2018 ---

Szacowanie ceny na usługę kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w WSSE w Warszawie.

--- 19.03.2018 ---

Szacowanie ceny na wykonanie worków sportowych z grafiką oraz logo PIS na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie..

--- 13.03.2018 ---

Szacowanie ceny na wykonanie statuetek na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie.

--- 08.03.2018 ---

Szacowanie ceny na serwis oraz konserwację i naprawę drukarek, kserokopiarek, u. wielofunkcyjnych, skanerów oraz niszczarek będących własnością WSSE w Warszawie.

--- 08.03.2018 ---

Przeprowadzenie przeglądu, wykonanie ekspertyzy inst. chłodzącej w sam. Fiat Scudo oraz sporządzenie pisemnego raportu wraz z dokumentacją fot. i rekomendacją co do dalszych działań zapobiegawczych.

 

08.03.2018

Materiał w formacie PDF 

Dokumenty dotyczące oferty

 

--- 07.03.2018 ---

Szacowanie ceny na konserwację systemu alarmowego, włamaniowego i PPOŻ.

--- 06.03.2018 ---

Lampy sufitowe i świetlówki dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

--- 01.03.2018 ---

Szacowanie ceny na wykonanie pieczątek..

 

01.03.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny na wykonanie pieczątek

 

--- 27.02.2018 ---

Narzędzia, materiały malarskie i budowlane dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82.

--- 26.02.2018 ---

Czujniki temperatury.

 

26.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Czujniki temperatury

 

--- 26.02.2018 ---

Dźwigi towarowo osobowe zainstalowane w budynkach WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82..

--- 23.02.2018 ---

Etykiety do drukowania kodów kreskowych.

 

23.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Etykiety do drukowania kodów kreskowych

 

--- 23.02.2018 ---

Taśmy woskowe do drukowania kodów kreskowych.

 

23.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Taśmy woskowe do drukowania kodów kreskowych

 

--- 23.02.2018 ---

Serwis infrastruktury telefonicznej.

 

23.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Serwis Infrastruktury telefonicznej

 

--- 13.02.2018 ---

Szacowanie na usługę polegająca na przebudowie komponentów wykorzystywanych do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

--- 13.02.2018 ---

Oprogramowanie do skanowania dokumentacji.

 

13.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Oprogramowanie do skanowania dokumentacji

 

--- 12.02.2018 ---

Szacowanie na naprawę chromatorgrafu gazowego Agilent Technologies 6890N z Spektrometrem Mas 5973.

--- 08.02.2018 ---

Szacowanie na sprawdzenie komory laminarnej Telstar BIO IIA.

 

08.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Sprawdzenie komory laminarnej Telstar BIO IIA

 

--- 08.02.2018 ---

Szacowanie na konserwację chromatografu gazowego Varian 3800GC.

 

08.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Konserwacja chromatografu gazowego Varian 3800GC

 
--- 08.02.2018 ---

Szacowanie na przegląd techniczny komór laminarnych oraz pomiar integralności filtrów i prędkości przepływu laminarnego.

--- 08.02.2018 ---

Szacowanie na wzorcowanie termometrów szklanych cieczowych, elektronicznych Hanna HI 147-00 i termohigrometru Mutech.

--- 07.02.2018 ---

Szacowanie na wzorcowanie cyfrowego miernika temperatury model EMT-70..

 

7.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Wzorcowanie cyfrowego miernika temperatury EMT-70

 

--- 06.02.2018 ---

Szacowanie wartości zamówienia na wzorce, materiały referencyjne.