Przejdź do treści

Archiwum - Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia sprzęt komputerowy

 
30.01.2018
Materiał w formacie PDF 
Zakup sprzętu komputerowego
 

Szacowanie wartości zamówienia na naprawa spektrometru TUKAN 8k USB

 
30.01.2018
Materiał w formacie PDF 
Naprawa spektrometru TUKAN 8k USB
 

Szacowanie wartości zamówienia na wzorcowanie spektrometru GEVESYS 10S UV-VIS

 
30.01.2018
Materiał w formacie PDF 
Wzorcowanie spektrometru GEVESYS 10S UV-VIS
 

Szacowanie wartości zamówienia na catering WSSE w Warszawie

 
29.01.2018
Materiał w formacie PDF 
SWZ catering - do zamówienia w WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na na materiały eksploatacyjne do drukarek w w WSSE w Warszawie

 
26.01.2018
Materiał w formacie PDF 
SWZ na materiały eksploatacyjne do drukarek w w WSSE w Warszawie
Załącznik nr 1 opis szacowanego przedmiotu zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia na wzorcowanie trzech sztuk termometrów wodoszczelnych elektronicznych PT-411

 
25.01.2018
Materiał w formacie PDF 
SWZ na wzorcowanie trzech sztuk termometrów wodoszczelnych elektronicznych PT-411

Szacowanie wartości zamówienia na wzorcowanie wodoszczelnego termometru PT-401 wraz z czujnikiem temperatury typ CT1U-143 nr 2

 
25.01.2018
Materiał w formacie PDF 
SWZ na wzorcowanie wodoszczelnego termometru PT-401 wraz z czujnikiem temperatury typ CT1U-143 nr 2

Szacowanie wartości zamówienia na wzorcowanie wodoszczelnego termometru PT-401 wraz z czujnikiem temperatury typ CT1U-143 nr 1

 
25.01.2018
Materiał w formacie PDF 
SWZ na wzorcowanie wodoszczelnego termometru PT-401 wraz z czujnikiem temperatury typ CT1U-143 nr 1

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie konserwacji specjalistycznych urządzeń medycznych - autoklawów typu ASVE

 
24.01.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia autoklawy-1

Szacowanie wartości zamówienia na testy diagnostyczne

 
23.01.2018
 Materiał w formacie PDF i XLS
Szacowanie wartości zamówienia na testy diagnostyczne
Załącznik Nr 1_Formularz szacowania cen testów diagnostycznych -2018

Szacowanie wartości zamówienia na podłoża w probówkach gotowe do użycia

 
23.01.2018
Materiał w formacie PDF
Szacowanie wartości zamówienia na podłoża w probówkach gotowe do użycia
Załącznik nr 1 - Opis szacowanego przedmiotu zamówienia

Szacowanie wartosci zamowienia na dostawe dyskow twardych

 
23.01.2018
Materiał w formacie PDF
Szacowanie wartości zamówienia na dostawę dysków twardych

Szacowanie wartości zamówienia Zbicie odstającego tynku ze ścian budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 82

 
22.01.2018
Materiał w formacie PDF
Szacowanie wartości zamówienia zbicie odstającego tynku ze ścian budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 82

Szacowanie wartości zamówienia na sprawdzenie parametrów technicznych: Przepływu szczelności filtrów w trzech sztukach komór laminarnych BSC II Nuaire WPiB o nr E/SP/188/S, E/SP/192/S, E/SP/193/S

 
22.01.2018
Materiał w formacie PDF
Szacowanie wartości zamówienia przepływu szczelności filtrów komór laminarnych

Szacowanie wartości zamówienia wzorcowania miernika VA-J-15

 
22.01.2018
Materiał w formacie PDF
Szacowanie wartości zamówienia wzorcowania miernika VA-J-15

Szacowanie wartości zamówienia wzorcowania miernika VA-J-15

 
22.01.2018
Materiał w formacie PDF
Szacowanie wartości zamówienia wzorcowania miernika VA-J-15

Szacowanie wartości zamówienia na okresowe sprawdzanie aparatury do badań ELISA

 
22.01.2018
Materiał w formacie PDF
Szacowanie wartości zamówienia na okresowe sprawdzanie aparatury do badan ELISA

Szacowanie wartości zamówienia wzorcowania miernika poziomu dźwięku SON-50

 
18.01.2018
Materiał w formacie PDF
Szacowanie wartości zamówienia wzorcowania miernika poziomu dźwięku SON-50