Przejdź do treści

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę telefonu Samsung S7.

 
09.10.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na naprawę telefonu Samsung S7
 

Szacowanie Wartości Zamówienia na zakup samochodu specjalistycznego typu chłodnia.

 
02.10.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie Wartości Zamówienia na zakup samochodu specjalistycznego typu chłodnia.
 

Szacowanie wartości zam. na dostawę fabrycznie nowej centrali telefonicznej z systemem kopii zapasowych wraz z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem 2 pracowników Zamawiającego tj. WSSE w Warszawie.

 
20.09.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zam. na dostawę fabrycznie nowej centrali telefonicznej z systemem kopii zapasowych wraz z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem 2 pracowników Zamawiającego tj. WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79.
 

Szacowanie wartości zam. na catering na potrzeby uroczystego otwarcia wystawy grzybów "Poznaj grzyby-unikniesz zatrucia" podsumowanie konkursu "Leśne Inspiracje", dla WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79.

 
27.08.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zam. na catering na potrzeby uroczystego otwarcia wystawy grzybów "Poznaj grzyby-unikniesz zatrucia" podsumowanie konkursu "Leśne Inspiracje", dla WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79.
 

Szacowanie wartości zam. na dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji.

 
27.08.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zam. na dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji.
 

Szacowanie wartości zamówienia na wydruk zdjęc naklejanych na piankę.

 
22.08.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na wydruk zdjęc naklejanych na piankę. Zdjęcia wykonane przez laureatów konkursu Leśne Inspiracje.
 

Szacowanie wartości zamówienia na zakup sprzętu turystycznego z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu Leśne Inspiracje

 
22.08.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na zakup sprzętu turystycznego z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu Leśne Inspiracje
 

Szacowanie wartości zamówienia na przystosowanie pomieszczenia WC i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami

 
21.08.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na przystosowanie pomieszczenia WC i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami
 

Szacowanie wartości zamówienia na zakup drzew i krzewów na wystawę grzybów dla WSSE w Warszawie

 
16.08.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na zakup drzew i krzewów na wystawę grzybów dla WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na zakup materiałów z logo Inspekcji Sanitarnej

 
16.08.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na zakup materiałów z logo Inspekcji Sanitarnej
 

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie ekspertyzy awarii samochodu Renault Trafic będącego własnością WSSE w Warszawie

 
18.07.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie ekspertyzy awarii samochodu Renault Trafic będącego własnością WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie pochylni oraz schodów przed budynkiem i wewnątrz budynku w WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82 w poręcze

 
12.07.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie pochylni oraz schodów przed budynkiem i wewnątrz budynku  w WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82 w poręcze
 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie oznaczenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami i oznaczenia miejsc postojowych na parkingu w WSSE w Warszawie

 
12.07.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie oznaczenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami i oznaczenia miejsc postojowych na parkingu w WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie przeglądów okresowych i napraw w samochodach będących własnością WSSE w Warszawie

 
28.06.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie przeglądów okresowych i napraw w samochodach będących własnością WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie lady - biura podawczego w WSSE w Warszawie

 
28.06.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie lady - biura podawczego w WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie szklanej zabudowy punktu poboru próbek w WSSE w Warszawie

 
28.06.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie szklanej zabudowy punktu poboru próbek w WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na usługi telekomunikacyjne oraz dostawę aparatów telefonicznych dla WSSE w Warszawie

 
21.06.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie wartości zamówienia na usługi telekomunikacyjne oraz dostawę aparatów telefonicznych dla WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na naprawa Autoklawu Varioklav 75S w laboratorium WSSE w Warszawie

 
18.06.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - naprawa Autoklawu Varioklav 75S w laboratorium WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na rozbudowę istniejącego w WSSE w Warszawie systemu beżpieczeństwa oraz instalacja systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników.

 
07.06.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - rozbudowa sytemu bezpieczeństwa oraz instalacja systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na modyfikację CMS-a do strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

 
05.06.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - modyfikacja CMS-a strony internetowej WSSE w Warszawie
 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonnie usługi wzorcowania Termohgrometru LAB-EL model urządzenia LB-704

 
22.05.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - wzorcowanie termohigrometru
 

Szacowanie wartości zamówienia na naprawa autoklawu ASVE/AD w WSSE w Warszawie

 
17.05.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - naprawa autoklawu ASVE/AD
 

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę chłodziarki AMICA AC1203P w WSSE w Warszawie

 
17.05.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - naprawa chłodziarki AMICA AC1203P
 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej obiektów budowlanych WSSE w Warszawie

 
10.05.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - na okresową kontrolę roczną i pięcioletnią obiektów budowlanych WSSE
 

Szacowanie wartości zamówienia na wzorcowanie luksomierza w WSSE w Warszawie

 
10.05.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - wzorcowanie luksomierza
 

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę systemu uzdatniania wody ELIX 5 w WSSE w Warszawie

 
10.05.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - naprawa systemu uzdatniania wody
 

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę chromatografu cieczowego Agilent 1260 w WSSE w Warszawie

 
10.05.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - naprawa chromatografu cieczowego
 

Szacowanie wartości zamówienia na konserwację klimatyzatorów w Pracowni Badań Pozostałości Pestycydów w WSSE w Warszawie

 
10.05.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny - klimatyzatory
 

Szacowanie wartości zamówienia na konserwację klimatyzatorów i centrali wentylacyjnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 
30.04.2018
Materiał w formacie PDF 
szacowanie ceny - klimatyzatory
 

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie konserwacji szaf chłodniczych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 
23.04.2018
Materiał w formacie PDF 
Konserwacja szaf chłodniczych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79
 

Szacowanie ceny na zakup sprzętu elektronicznego na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie

 
18.04.2018
Materiał w formacie PDF
Zakup sprzętu elektronicznego  na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie

 

 

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie usługi deratyzacji i dezynsekcji budynków WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82.

 
10.04.2018
Materiał w formacie PDF 
Przeprowadzenie usługi deratyzacji i dezynsekcji budynków WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82.
 

Szacowanie wartosci zamowienia na materialy budowlane dla WSSE w Warszawie.

 
29.03.2018
Materiał w formacie PDF
Szacowanie wartości zamówienia na materiały budowlane dla WSSE w Warszawie.

 

 

Szacowanie ceny na zakup sprzętu elektronicznego na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie

 
27.03.2018
Materiał w formacie PDF
Zakup sprzętu elektronicznego  na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie

 

 

Szacowanie ceny na usługę kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w WSSE w Warszawie

 
20.03.2018
Materiał w formacie PDF 
Usługa kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w WSSE w Warszawie
 

Szacowanie ceny na wykonanie worków sportowych z grafiką oraz logo PIS na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie

 
19.03.2018
Materiał w formacie PDF i JPG
Wykonanie worków sportowych z grafiką oraz logo PIS na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie

 

Logo Festiwalu piosenki o zdrowiu

 

 

Szacowanie ceny na wykonanie statuetek na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie

 
13.03.2018
Materiał w formacie PDF 
Wykonanie statuetek na konkurs "Festiwal Piosenki o Zdrowiu" dla WSSE w Warszawie
 

Szacowanie ceny na serwis oraz konserwację i naprawę drukarek, kserokopiarek, u. wielofunkcyjnych, skanerów oraz niszczarek będących własnością WSSE w Warszawie

 
08.03.2018
Materiał w formacie PDF 
Serwis oraz konserwację i naprawę drukarek, kserokopiarek, u. wielofunkcyjnych, skanerów oraz niszczarek będących własnością WSSE w Warszawie
 

Przeprowadzenie przeglądu, wykonanie ekspertyzy inst. chłodzącej w sam. Fiat Scudo oraz sporządzenie pisemnego raportu wraz z dokumentacją fot. i rekomendacją co do dalszych działań zapobiegawczych

 
08.03.2018
Materiał w formacie PDF 
Dokumenty dotyczące oferty
 

Szacowanie ceny na konserwację systemu alarmowego, włamaniowego i PPOŻ

 
07.03.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny na konserwację systemu alarmowego, włamaniowego i ppoż.
 

Lampy sufitowe i świetlówki dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79

 
06.03.2018
Materiał w formacie PDF 
Lampy sufitowe i świetlówki dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79
 

Szacowanie ceny na wykonanie pieczątek

 
01.03.2018
Materiał w formacie PDF 
Szacowanie ceny na wykonanie pieczątek
 

Narzędzia, materiały malarskie i budowlane dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82

 
27.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Narzędzia, materiały malarskie i budowlane dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82
 

Czujniki temperatury

 
26.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Czujniki temperatury
 

Dźwigi towarowo osobowe zainstalowane w budynkach WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82

 
26.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Dźwigi towarowo osobowe zainstalowane w budynkach WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82
 

Etykiety do drukowania kodów kreskowych

 
23.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Etykiety do drukowania kodów kreskowych
 

Taśmy woskowe do drukowania kodów kreskowych

 
23.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Taśmy woskowe do drukowania kodów kreskowych
 

Serwis infrastruktury telefonicznej

 
23.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Serwis Infrastruktury telefonicznej
 

Szacowanie na usługę polegająca na przebudowie komponentów wykorzystywanych do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi

 
13.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Usługa polegająca na przebudowie komponentów wykorzystywanych do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi
 

Oprogramowanie do skanowania dokumentacji

 
13.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Oprogramowanie do skanowania dokumentacji
 

Szacowanie na naprawę chromatorgrafu gazowego Agilent Technologies 6890N z Spektrometrem Mas 5973

 
12.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Naprawa chromatografu gazowego Agilent Technologies 6890N z Spektrometrem Mas 5973
 

Szacowanie na sprawdzenie komory laminarnej Telstar BIO IIA

 
08.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Sprawdzenie komory laminarnej Telstar BIO IIA
 

Szacowanie na konserwację chromatografu gazowego Varian 3800GC

 
08.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Konserwacja chromatografu gazowego Varian 3800GC
 

Szacowanie na przegląd techniczny komór laminarnych oraz pomiar integralności filtrów i prędkości przepływu laminarnego

 
8.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Przegląd techniczny komór laminarnych oraz pomiar integralności filtrów i prędkości przepływu laminarnego
 

Szacowanie na wzorcowanie termometrów szklanych cieczowych, elektronicznych Hanna HI 147-00 i termohigrometru Mutech

 
8.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Wzorcowanie termometrów szklanych cieczowych, elektronicznych Hanna HI 147-00 i termohigrometru Mutech
 

Szacowanie na wzorcowanie cyfrowego miernika temperatury model EMT-70

 
7.02.2018
Materiał w formacie PDF 
Wzorcowanie cyfrowego miernika temperatury EMT-70
 

Szacowanie wartości zamówienia na wzorce, materiały referencyjne

 
06.02.2018
 Materiał w formacie PDF i XLS
Wzorce, materiały referencyjne
Załącznik Nr 1_Opis szacowanego przedmiotu zamówienia