Przejdź do treści

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych zgodnie z planem na 2019 rok dla WSSE w Warszawie.

 

13.12.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych zgodnie z planem na 2019 rok dla WSSE w Warszawie.

Załącznik nr 1 Lista odczynników na 2019 rok.

 

Szacowanie wartości zamówienia na usługę konserwacji trzech autoklawów produkcji SPS Sp. z o.o. zlokalizowanych w Laboratorium Epidemiologii przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie.

 

29.11.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na usługę konserwacji trzech autoklawów produkcji SPS Sp. z o.o. zlokalizowanych w Laboratorium Epidemiologii przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie.

 

S. W. Z. na obsługę prawną, w tym w szczególności z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, finansów publicznych oraz bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

29.11.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na obsługę prawną, w tym w szczególności z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, finansów publicznych oraz bieżącej działalności statutowej dla WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

 

Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie graficzne, druk i dostawę kalendarzy trójdzielnych i kalendarzy książkowych na rok 2019 dla WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79.

 

14.11.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - wykonanie i dostawa kalendarzy.

 

Szacowanie usługi dzierżawy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79.

 

18.10.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie usługi dzierżawy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79.

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę telefonu Samsung S7.

 

09.10.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na naprawę telefonu Samsung S7.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup samochodu specjalistycznego typu chłodnia.

 

02.10.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na zakup samochodu specjalistycznego typu chłodnia.

Szacowanie wartości zam. na dostawę fabrycznie nowej centrali telefonicznej z systemem kopii zapasowych wraz z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem 2 pracowników Zamawiającego tj. WSSE w Warszawie.

 

20.09.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zam. na dostawę fabrycznie nowej centrali telefonicznej z systemem kopii zapasowych wraz z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem 2 pracowników Zamawiającego tj. WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79.

Szacowanie wartości zam. na catering na potrzeby uroczystego otwarcia wystawy grzybów "Poznaj grzyby-unikniesz zatrucia" podsumowanie konkursu "Leśne Inspiracje", dla WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79.

 

27.08.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zam. na catering na potrzeby uroczystego otwarcia wystawy grzybów "Poznaj grzyby-unikniesz zatrucia" podsumowanie konkursu "Leśne Inspiracje", dla WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79.

Szacowanie wartości zam. na dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji.

 

27.08.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zam. na dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji.

Szacowanie wartości zamówienia na wydruk zdjęc naklejanych na piankę.

 

22.08.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na wydruk zdjęc naklejanych na piankę. Zdjęcia wykonane przez laureatów konkursu Leśne Inspiracje.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup sprzętu turystycznego z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu Leśne Inspiracje.

 

22.08.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na zakup sprzętu turystycznego z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu Leśne Inspiracje.

Szacowanie wartości zamówienia na przystosowanie pomieszczenia WC i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

21.08.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na przystosowanie pomieszczenia WC i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup drzew i krzewów na wystawę grzybów dla WSSE w Warszawie.

 

16.08.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na zakup drzew i krzewów na wystawę grzybów dla WSSE w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup materiałów z logo Inspekcji Sanitarnej.

 

16.08.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na zakup materiałów z logo Inspekcji Sanitarnej.

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie ekspertyzy awarii samochodu Renault Trafic będącego własnością WSSE w Warszawie.

 

18.07.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie ekspertyzy awarii samochodu Renault Trafic będącego własnością WSSE w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie pochylni oraz schodów przed budynkiem i wewnątrz budynku w WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82 w poręcze.

 

12.07.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie pochylni oraz schodów przed budynkiem i wewnątrz budynku  w WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82 w poręcze.

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie oznaczenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami i oznaczenia miejsc postojowych na parkingu w WSSE w Warszawie.

 

12.07.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie oznaczenia miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami i oznaczenia miejsc postojowych na parkingu w WSSE w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie przeglądów okresowych i napraw w samochodach będących własnością WSSE w Warszawie.

 

28.06.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie przeglądów okresowych i napraw w samochodach będących własnością WSSE w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie lady - biura podawczego w WSSE w Warszawie.

 

28.06.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie lady - biura podawczego w WSSE w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie szklanej zabudowy punktu poboru próbek w WSSE w Warszawie.

 

28.06.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie szklanej zabudowy punktu poboru próbek w WSSE w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na usługi telekomunikacyjne oraz dostawę aparatów telefonicznych dla WSSE w Warszawie.

 

21.06.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie wartości zamówienia na usługi telekomunikacyjne oraz dostawę aparatów telefonicznych dla WSSE w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na naprawa Autoklawu Varioklav 75S w laboratorium WSSE w Warszawie.

 

18.06.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - naprawa Autoklawu Varioklav 75S w laboratorium WSSE w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na rozbudowę istniejącego w WSSE w Warszawie systemu beżpieczeństwa oraz instalacja systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników.

 

07.06.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - rozbudowa sytemu bezpieczeństwa oraz instalacja systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w WSSE w Warszawie.

 

Szacowanie wartości zamówienia na modyfikację CMS-a do strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

 

05.06.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - modyfikacja CMS-a strony internetowej WSSE w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia na wykonnie usługi wzorcowania Termohgrometru LAB-EL model urządzenia LB-704.

 

22.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - wzorcowanie termohigrometru.

Szacowanie wartości zamówienia na naprawa autoklawu ASVE/AD w WSSE w Warszawie.

 

17.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - naprawa autoklawu ASVE/AD.

 

 

17.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - naprawa chłodziarki AMICA AC1203P.

 

10.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - wzorcowanie luksomierza.

 

10.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - naprawa systemu uzdatniania wody.

 

10.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - naprawa chromatografu cieczowego.

 

 

10.05.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - klimatyzatory.

 

 

30.04.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny - klimatyzatory.

 

 

08.03.2018

Materiał w formacie PDF 

Dokumenty dotyczące oferty

 

 

01.03.2018

Materiał w formacie PDF 

Szacowanie ceny na wykonanie pieczątek

 

 

26.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Czujniki temperatury

 

 

23.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Etykiety do drukowania kodów kreskowych

 

 

23.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Taśmy woskowe do drukowania kodów kreskowych

 

 

23.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Serwis Infrastruktury telefonicznej

 

 

13.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Oprogramowanie do skanowania dokumentacji

 

 

08.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Sprawdzenie komory laminarnej Telstar BIO IIA

 

 

08.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Konserwacja chromatografu gazowego Varian 3800GC

 

Szacowanie na wzorcowanie cyfrowego miernika temperatury model EMT-70.

 

7.02.2018

Materiał w formacie PDF 

Wzorcowanie cyfrowego miernika temperatury EMT-70