Przejdź do treści

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. Wycofanie produktu pn.”Kubek termiczny bambusowy”.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. Wycofanie produktu pn.”Kubek termiczny bambusowy”.

Zagrożenie:

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Kubek termiczny bambusowy
Dystrybutor – Karpati Handels – GmbH Domstr. 19 20095 Hamburg
Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., Niedźwiedziniec 10 41-506 Chorzów

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma ALDI Sp. z o.o., po otrzymaniu sprawozdania z badań podjęła natychmiast procedurę wycofania „Kubków”, które pozostały w sprzedaży. Wszystkie niezgodne wyroby zostały zutylizowane w punktach sprzedaży.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności, w tym napojów.

Więcej w tej sprawie w komunikacie na stronie Głównego Inspektoratu pod linkiem:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-wyrobu-do-kontaktu-z-zywnoscia-wycofanie-produktu-pn-kubek-termiczny-bambusowy/

(jn)

Wróć