Przejdź do treści

O nas

O nas

dyr. WSSE Maria Pawlak
Maria Pawlak
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
Maria Pawlak pełni funkcję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie od stycznia 2014 r. Jednocześnie objęła stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Zdobyła specjalizację w zakresie chorób zakaźnych oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej. Ukończyła także podyplomowe studia planowania i zarządzania w ochronie zdrowia. Pracę zawodową rozpoczęła na Oddziale Zakaźnym Szpitala Rejonowego w Kozienicach. Od 1989 r. przez 11 lat była ordynatorem tego Oddziału.
Od 2000 r. do końca 2013 r. pełniła funkcję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach.
Dumna mama trojga dorosłych już dzieci, związanych zawodowo i naukowo z Warszawą: najstarszy syn jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, młodszy – Szkoły Głównej Handlowej, a córka studiuje na amerykanistyce.  Maria Pawlak cieszy się także z bycia babcią dla wnuka Antka oraz wnuczki Natalki.
W wolnym czasie czyta, ogląda filmy i planuje podróże. Interesuje się polską i światową kinematografią. Miłośniczka oryginalnego humoru filmów Woody Allena. Największą pasją szefowej mazowieckiej inspekcji sanitarnej są jednak podróże. Zwiedziła już prawie całą Europę. Marzy o wyprawie do Chin i Japonii.
 
Województwo mazowieckie jest największym województwem w Polsce - jego powierzchnia wynosi 35 598 km2, co stanowi ok. 11,4% powierzchni kraju.

Mazowsze zamieszkuje ponad 5 milionów ludzi - 13,1% mieszkańców Polski - co czyni je najludniejszym województwem. Tu również znajduje się największe miasto w kraju - Warszawa. Liczy ona około 1,6 miliona obywateli, a wraz z miejscowościami przyległymi jest jednym z największych miast w tej części Europy. 

W aglomeracji warszawskiej mieszka zatem prawie 50% ludności województwa, a ogółem w miastach - 64%. Oprócz zdecydowanie dominującej Warszawy, do liczących się miast województwa należy zaliczyć jeszcze Radom z 230 tysiącami mieszkańców i Płock ze 130 tysiącami. Pozostałe są wyraźnie mniejsze.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  • higieny środowiska,
  • higieny pracy w zakładach pracy,
  • higieny radiacyjnej,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Realizowanie określonych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, wykonywaniu badań laboratoryjnych, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.