Przejdź do treści

Parking przy ul. Żelaznej 79

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie znajdująca się przy ul. Żelaznej 79, dysponuje jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami, które jest zlokalizowane przy schodach wejścia głównego do budynku. Do wejścia głównego prowadzi rampa betonowa z poręczami ułatwiająca dotarcie do wejścia głównego dla osób z dysfunkcją ruchową, poruszających się przy pomocy przyrządów rehabilitacyjnych. Drzwi do budynku są podwójne i oba otwierają się na zewnątrz przy wykorzystaniu klamki.