Przejdź do treści

Parking przy ul. Nowogrodzkiej 82

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie znajdująca się przy ul. Nowogrodzkiej 82, dysponuje dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami, które są oddalone o około 50 m od wejścia głównego. Do wejścia głównego prowadzi chodnik wykonany z kostki brukowej nie stanowiący barier dla osób z dysfunkcją ruchową, poruszających się przy pomocy przyrządów rehabilitacyjnych. Drzwi do budynku otwierane są po uruchomieniu sygnału dźwiękowego domofonu znajdującego się po lewej stronie na wysokości około 120 cm. Dla osób poruszających się na wózku, na wysokości 90 cm znajduje się specjalny wskaźnik, przy użyciu którego można wcisnąć przycisk dźwiękowy domofonu.