Przejdź do treści

Bariery w budynku oraz przed budynkiem przy ul. Żelaznej 79

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z siedzibą przy ul. Żelaznej 79,osoby z niepełnosprawnościami spotkają się na dzień dzisiejszy z następującymi barierami utrudniającymi dotarcie do placówki oraz poruszanie się po budynku:
  • nawierzchnia i krawężniki w okolicy placówki nie zostały dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami;
  • pochylnia prowadząca do wejścia do budynku oraz schody zewnętrzne na dzień dzisiejszy nie posiadają poręczy;
  • elementy wystroju wnętrza mogące powodować efekt olśnienia u osób niedowidzących;
  • w budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz antypoślizgowej podłogi;
  • w budynku nie posiadamy urządzenia umożliwiającego kontakt z osobami z dysfunkcją słuchu;
  • nie posiadamy możliwości porozumiewania się za pomocą języka migowego;
  • placówka nie jest wyposażona w specjalne ramki umożliwiające złożenie podpisu pod dokumentem.