Przejdź do treści

Bariery w budynku oraz przed budynkiem przy ul. Nowogrodzkiej 82

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 82, osoby z niepełnosprawnościami spotkają się na dzień dzisiejszy z następującymi barierami utrudniającymi dotarcie do placówki oraz poruszanie się po budynku:

  • przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane 20 m od wejścia do budynku;

  • nawierzchnia i krawężniki w okolicy budynku ze względu na zróżnicowanie poziomów oraz faktury istniejącej kostki stanowią utrudnienie dla osób niewidomych i niedowidzących oraz poruszających przy pomocy przyrządów rehabilitacyjnych;

  • w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana na pierwszym piętrze, do której można dotrzeć schodami lub windą towarową uruchamianą jedynie przez pracownika placówki posiadającego wymagane uprawnienia;

  • w budynku brak podłóg antypoślizgowych;

  • w budynku nie posiadamy urządzenia umożliwiającego kontakt z osobami z dysfunkcją słuchu;

  • nie posiadamy możliwości porozumiewania się za pomocą języka migowego;

  • placówka nie jest wyposażona w specjalne ramki umożliwiające złożenie podpisu pod dokumentem.