Przejdź do treści

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie

13.05.2020

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.

W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019. W sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (DZ. U. 2019 r. poz. 2004) informuję, iż Mazowiecka Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce (określonej w § 38 w/w. rozporządzenia) na realizację zadań publicznych, zbędne / zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wg załącznika.

 Składniki rzeczowe majątku ruchomego WSSE w Warszawie, wymienione w załączniku, mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego , które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, spełniające wymagania określone
w § 38 ust 4 lub darowizny zgodnie z § 39 ust 3, 4 w/w. rozporządzenia należy składać do dnia 28.05.2020 r. na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.

 

  1. Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.
18.02.2020

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.

- Ogłoszenie wtórne o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i w oparciu o w/w przepisy Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 28 lutego 2020 r. na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul.Żelazna 79
00-875 Warszawa

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

  1. Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.
29.11.2019

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.

- Ogłoszenie wtórne o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i w oparciu o w/w przepisy Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 15 listopada 2019 r. na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul.Żelazna 79
00-875 Warszawa

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

  1. Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.
31.10.2019

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.

- Ogłoszenie wtórne o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i w oparciu o w/w przepisy Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 15 listopada 2019 r. na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul.Żelazna 79
00-875 Warszawa

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

  1. Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.
18.09.2019

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.

- Ogłoszenie wtórne o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i w oparciu o w/w przepisy Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 2 października 2019 r. na adres:

 

Wojewódzka Stacja

Sanitarno – Epidemiologiczna

w Warszawie ul. Żelazna 79

00-875 Warszawa

 

  1. Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.
21.08.2019

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.

- Ogłoszenie wtórne o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i w oparciu o w/w przepisy Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 8 lipca 2019 r. na adres:

 

Wojewódzka Stacja

Sanitarno – Epidemiologiczna

w Warszawie ul. Żelazna 79

00-875 Warszawa

 

  1. Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.
26.06.2019

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.

- Ogłoszenie wtórne o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i w oparciu o w/w przepisy Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 8 lipca 2019 r. na adres:

 

Wojewódzka Stacja

Sanitarno – Epidemiologiczna

w Warszawie ul. Żelazna 79

00-875 Warszawa

 

  1. Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.
14.05.2019

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.

- Ogłoszenie wtórne o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i w oparciu o w/w przepisy Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 27 maja 2019 r. na adres:

 

Wojewódzka Stacja

Sanitarno – Epidemiologiczna

w Warszawie ul. Żelazna 79

00-875 Warszawa

 

  1. Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.
30.11.2018

Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.

- Ogłoszenie wtórne o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) i w oparciu o w/w przepisy Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 7 grudnia 2018 r. na adres:

 

Wojewódzka Stacja

Sanitarno – Epidemiologiczna

w Warszawie ul. Żelazna 79

00-875 Warszawa

 

  1. Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.
19.10.2018

Ogłoszenia o zbędnych - zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Warszawie.

- Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuję, iż Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników bądź darowizną należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 25 października 2018 r. na adres:

 

Wojewódzka Stacja

Sanitarno – Epidemiologiczna

w Warszawie ul. Żelazna 79

00-875 Warszawa

 

  1. Informacja o zbędnych zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WSSE w Warszawie.