Komunikaty

Archiwum komunikatów

Grypa odchodzi

Stan na 22 marca 2017 r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie prezentuje bieżące dane za okres od 8 do 15 marca 2017 r. włącznie.

Na całym Mazowszu w tym okresie zarejestrowano łącznie 23 331 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne.

Liczba zarejestrowanych zachorowań w Warszawie we wskazanym okresie to ogółem 3 910 osób, w tym dzieci do 14 r.ż.: 1203. 

 

Czytaj więcej

Aktualna sytuacja epidemiologiczna rozprzestrzeniania się w woj. mazowieckim szczepów bakterii Klebsiella Pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu NDM (KP New Delhi).

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje:

w związku z wzmożonym nadzorem epidemiologicznym nad Klebsiella pneumoniae typu NDM w 2016 r. szpitale woj. mazowieckiego poza rejestracją indywidualnych przypadków zgłaszały do PSSE ogniska, w których występowały zakażenia objawowe tą bakterią a także sytuacje wewnątrzoddziałowych transmisji kolonizacji ww. patogenem (w przypadku stwierdzenia przynajmniej 2 powiązanych epidemiologicznie przypadków). Zarejestrowano 19 ognisk objawowych zakażeń szpitalnych oraz zgłoszono dodatkowo 31 transmisji.

 

Czytaj więcej

Grypa w odwrocie na Mazowszu

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie prezentuje bieżące dane za okres od 23 lutego do 7 marca 2017 r. włącznie. To informacje zebrane na podstawie meldunków epidemiologicznych z poszczególnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które otrzymują dane z przychodni i ośrodków zdrowia.

Czytaj więcej