Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Komunikat PWIS w Warszawie nt. wystąpienia zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na 23 listopada , g. 15.00

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawia aktualne informacje dot. zgłoszonych przez lekarzy do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych podejrzeń
i zachorowań na odrę w województwie mazowieckim w okresie od 10 października do 23 listopada 2018 r.:

Łącznie zarejestrowano we wskazanym okresie 79 przypadków podejrzeń zachorowań lub zachorowań na odrę. Do dziś w 14 przypadkach zgłoszeń badania laboratoryjne potwierdziły zachorowanie na odrę, u 6 osób badaniami wykluczono zachorowanie bądź lekarz rozpoznał inną chorobę. Trwają dalsze dochodzenia epidemiologiczne, nadal prowadzony jest nadzór epidemiologiczny oraz weryfikacja badań w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zachorowania na odrę oraz szczepienia nieuodpornionych osób z kontaktu. Dotychczas zaszczepiono 521 osób z kontaktu w powiatach, gdzie prowadzone są dochodzenia.

Czytaj więcej

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy sezonowej w województwie mazowieckim.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje, że w pierwszych dwóch tygodniach listopada 2018 r. (1-15.11.) na terenie Mazowsza zgłoszono i zarejestrowano łącznie 42 032 przypadki zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. W samej Warszawie we wskazanym okresie zgłoszono 3 623 przypadki zachorowań. Liczba osób skierowanych w tym czasie do szpitala z objawami głównie ze strony układu oddechowego lub układu krążenia to 124 osoby.

Czytaj więcej

Komunikat PWIS w Warszawie nt. wystąpienia zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na 16 listopada , g. 17.00.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawia aktualne informacje dot. zgłoszonych przez lekarzy do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych podejrzeń i zachorowań na odrę w województwie mazowieckim w okresie od 10 października do 16 listopada 2018 r.:

Łącznie zarejestrowano we wskazanym okresie 56 przypadków podejrzeń i potwierdzonych zachorowań na odrę.

Czytaj więcej

Komunikat PWIS w Warszawie nt. wystąpienia zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na g. 16.00, 9 listopada 2018 r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawia aktualne informacje dt. zgłoszonych przez lekarzy do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych podejrzeń i zachorowań na odrę w województwie mazowieckim w okresie od 10 października do 9 listopada 2018 r. włącznie:

POWIAT PRUSZKOWSKI:

Zarejestrowano 23 zgłoszenia podejrzeń zachorowań i przypadków zachorowań na odrę, w tym 4 obywateli Ukrainy.

Czytaj więcej

Komunikat PWIS w Warszawie nt. wystąpienia zachorowań na odrę w powiecie pruszkowskim. Stan na g. 20.00, 6 listopada 2018 r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawia nowe informacje dt. zachorowań na odrę w powiecie pruszkowskim:

Łącznie od 10 października 2018 r. do 6 listopada w powiecie pruszkowskim zarejestrowano 21 zgłoszeń zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę. Pojawiły się nowe przypadki podejrzeń zachorowań, które dotyczą osób dorosłych. Czekamy na wyniki potwierdzających badań laboratoryjnych.

Czytaj więcej