Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące warunków świadczenia usług przez podmioty niebędące podmiotami leczniczymi w zakresie stosowania metod dożylnego wlewu.

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, iż określenie stanowiska zostało poprzedzone zasięgnięciem opinii oraz informacji od Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Ministerstwa Zdrowia.

W następstwie analizy wskazanych stanowisk przyjęto następujące:

Zgodnie z art. 2 pkt. 10 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.), świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Elementem definicji świadczenia zdrowotnego jest m.in. działanie medyczne (czyli działanie mające wymiar medyczny), które podlega reżimowi przepisów regulujących zasady jego wykonywania. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi wykonywanie działalności leczniczej, zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy.

Czytaj więcej

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu kwalifikacji zabiegu mezoterapii osoczem bogatopłytkowym i kompetencji osób podejmujących się wykonywania tego typu zabiegów.

Wskazany obszar działalności opierającej się na zabiegach wykonywanych z wykorzystaniem metod inwazyjnych, związanych z przerwaniem ciągłości tkanek i narażeniem na kontakt z krwią, niesie za sobą niebezpieczeństwo przeniesienia zakażenia, w szczególności HBV, HCV oraz HIV.

Czytaj więcej

Rzetelne informacje o szczepieniach ochronnych.

Mając na uwadze złożony w ostatnich dniach do Sejmu obywatelski projekt ustawy, zakładający dobrowolność szczepień ochronnych w Polsce, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przypomina, że rzetelne i wiarygodne informacje na temat szczepień ochronnych w Polsce są dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, a także na stronach internetowych Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej