Komunikaty

Archiwum komunikatów

Zestawienie zarejestrowanych zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu w latach 2015-2017 na terenie województwa mazowieckiego

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawia dane z ostatnich lat dot. zachorowań na dwie najczęstsze choroby odkleszczowe: boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.

Czytaj więcej

Ognisko WZW A wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami w Europie i Polsce

Obecnie w Europie trwa ognisko wirusowego zapalenia wątroby typy A (WZW A zwanego potocznie „żółtaczką pokarmową”), w którym zachorowania głównie dotyczą mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (ang. MSM).

Czytaj więcej

Szkolenie dla Próbkobiorców

Dział‚ Laboratoryjny WSSE w Warszawie informuje, że w dniu 27.06.2017 r. w siedzibie WSSE przy ul. Żelaznej 79, zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla próbkobiorców pobierają…cych próbki wody na rzecz laboratoriów, w których system jakości prowadzonych badań„ wody zatwierdza Pań„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ( § 7 p.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U.z dnia 27 listopada 2015 r., poz.1989).

Czytaj więcej