Przejdź do treści

Komunikat wspólny Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Komunikat wspólny Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 stycznia 2020 r.

W związku z coraz częściej spotykaną odmową realizacji szczepienia do czasu spełnienia przez lekarza różnych żądań, w tym w szczególności udzielenia rozlicznych i bardzo szczegółowych informacji, które nie mieszczą się w zakresie lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia, Prezes Naczelnej Rady lekarskiej oraz Główny Inspektor Sanitarny przedstawiają następujące stanowisko:

KOMUNIKAT

 

Wróć