Przejdź do treści

Komunikat PWIS w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 31 stycznia 2019 r.

Komunikat PWIS w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 31 stycznia 2019 r.

W okresie od 18-31.01.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 35 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 19, grójeckim – 4, pruszkowskim – 3, legionowskim – 2, warszawskim zachodnim – 2, węgrowskim – 2, siedleckim – 1, sochaczewskim – 1, piaseczyńskim - 1.

Osoby, które zachorowały w ww. okresie, to dorośli w wieku od 19 do 61 lat (27 osób) i dzieci w wieku od 2 miesięcy do 9 lat (8 osób).

Wśród zgłoszonych chorych - 15 osób było hospitalizowanych, 16 - nie było szczepionych przeciwko odrze.

W ww. okresie na terenie województwa mazowieckiego nie odnotowano ognisk epidemicznych zachorowań na odrę ani zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

 

W styczniu 2019 r. lekarze z woj. mazowieckiego zgłosili łącznie 78 przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę. W 21 przypadkach zachorowania zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi a w 7 przypadkach, na podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykluczono odrę. W pozostałych przypadkach dochodzenia epidemiologiczne są w toku.

Wśród 71 osób było 46 osób dorosłych oraz 25 dzieci (w tym 13 w wieku do 3 lat).

Wśród chorych 53 osoby to obywatele Polski a 18 – obcokrajowcy.

Od początku roku 2019 w ramach nadzoru nad otoczeniem chorych zaszczepiono przeciwko odrze 378 osób.

Od grudnia 2018 r. liczba przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę zgłaszanych do mazowieckiej inspekcji sanitarnej utrzymuje się na podobnym poziomie, tj. kilkanaście przypadków tygodniowo.

Wszystkie zgłoszenia napływające do PPIS są weryfikowane i przekazywane w meldunkach dwutygodniowych do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), który publikuje dane krajowe na stronie:

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona
od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

(jd, ad, jn)

Wróć