Przejdź do treści

Komunikat PWIS w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 28 lutego 2019 r.

Komunikat PWIS w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 28 lutego 2019 r.

W okresie od 15-28.02.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 50 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 24, radomskim – 6, warszawskim zachodnim – 5, pruszkowskim – 3, wołomińskim – 2, piaseczyńskim – 2, ostrołęckim – 1, mławskim – 1, sochaczewskim – 1, wyszkowskim – 1, legionowskim – 1, grodziskim – 1, nowodworskim – 1, mińskim – 1 .

Osoby, które zachorowały w w/w okresie, to dorośli w wieku od 18 do 67 lat (39 osób) i dzieci w wieku od 9 miesięcy do 13 lat (11 osób).

Wśród zgłoszonych chorych 32 osoby nie były szczepione przeciwko odrze.

Wśród chorych 7 osób to obcokrajowcy.

W w/w okresie na terenie województwa mazowieckiego odnotowano 1 ognisko epidemiczne zachorowania na odrę. Było to ognisko domowe (2 osoby) w powiecie wołomińskim.

Od początku roku nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Od 1 stycznia 2019 roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 1153 osoby.

Łącznie do WSSE w Warszawie wpłynęło 166 zgłoszeń podejrzeń lub zachorowań na odrę. Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html  NIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona
od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

Poniżej przedstawiamy dane o występowaniu odry w poszczególnych tygodniach 2019 roku.

(ad, jn)

Liczba zachorowań na odrę w województwie mazowieckim w kolejnych tygodniach 2019 roku

Wróć