Przejdź do treści

Komunikat PWIS w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 11 kwietnia 2019 r.

Komunikat PWIS w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 11 kwietnia 2019 r.

W okresie od 29.03.-11.04.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 70 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 51, wyszkowskim – 5, wołomińskim – 3, radomskim – 2, pruszkowskim – 2, piaseczyńskim – 1, otwockim – 1, mińskim – 1, warszawskim zachodnim – 1, siedleckim – 1, gostynińskim – 1, węgrowskim - 1.

Osoby, które zachorowały w w/w okresie, to dorośli w wieku od 18 do 80 lat (48 osób) i dzieci
w wieku od 3 miesięcy do 16 lat (22 osoby).

Wśród zgłoszonych chorych 46 osób nie było szczepionych przeciwko odrze.

Wśród chorych 5 osób to obcokrajowcy.

W w/w okresie na terenie województwa mazowieckiego odnotowano 3 ogniska epidemiczne zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim, wyszkowskim i otwockim.

Od początku roku nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Łącznie od początku roku do WSSE w Warszawie wpłynęło 318 zgłoszeń podejrzeń lub zachorowań na odrę.

Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html NIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

(ad, jn)

Wróć