Przejdź do treści

Komunikat PWIS w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na dzień 28 marca 2019 r.

Komunikat PWIS w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na dzień 28 marca 2019 r.

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 28 marca 2019 r.

W okresie od 15-28.03.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 55 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 28, piaseczyńskim – 3, radomskim – 3, pruszkowskim – 3, wołomińskim – 2, grodziskim – 2, legionowskim – 2, nowodworskim – 2, wyszkowskim – 2, otwockim – 2, mińskim – 1, pułtuskim – 1, żyrardowskim – 1, warszawskim zachodnim – 1, szydłowieckim – 1, płockim - 1.

Osoby, które zachorowały w w/w okresie, to dorośli w wieku od 18 do 52 lat (44 osób) i dzieci w wieku od 10 miesięcy do 16 lat (11 osób).

Wśród zgłoszonych chorych 23 osoby nie były szczepione przeciwko odrze.

Wśród chorych 4 osoby to obcokrajowcy.

W w/w okresie na terenie województwa mazowieckiego nie odnotowano ognisk epidemicznych zachorowań na odrę.

Od początku roku nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Od 1 stycznia 2019 roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 2 528 osób.

Łącznie od początku roku do WSSE w Warszawie wpłynęły 294 zgłoszenia podejrzeń lub zachorowań na odrę.

Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.htmlNIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

Wróć