Przejdź do treści

Komunikat PWIS w Warszawie nt. wystąpienia zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na 23 listopada , g. 15.00

Komunikat PWIS w Warszawie nt. wystąpienia zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na 23 listopada , g. 15.00

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawia aktualne informacje dot. zgłoszonych przez lekarzy do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych podejrzeń
i zachorowań na odrę w województwie mazowieckim w okresie od 10 października do 23 listopada 2018 r.:

Łącznie zarejestrowano we wskazanym okresie 79 przypadków podejrzeń zachorowań lub zachorowań na odrę. Do dziś w 14 przypadkach zgłoszeń badania laboratoryjne potwierdziły zachorowanie na odrę, u 6 osób badaniami wykluczono zachorowanie bądź lekarz rozpoznał inną chorobę. Trwają dalsze dochodzenia epidemiologiczne, nadal prowadzony jest nadzór epidemiologiczny oraz weryfikacja badań w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zachorowania na odrę oraz szczepienia nieuodpornionych osób z kontaktu. Dotychczas zaszczepiono 521 osób z kontaktu w powiatach, gdzie prowadzone są dochodzenia.

W ostatnim tygodniu tj. od 17-23.11.2018 r. zarejestrowano 22 przypadki podejrzeń/zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim - 12 zachorowań, warszawskim zachodnim – 1, pruszkowskim – 5, mińskim – 1, kozienickim - 1, sochaczewskim - 1, grodziskim - 1.  

Osoby, które zachorowały, to dzieci w wieku 7 miesięcy - 10 lat (6 osób) oraz dorośli w wieku 32-57 lat (16 osób – 72% wszystkich zgłoszonych przypadków). 11 osób nie było sczepionych p/ko odrze. Spośród zgłoszonych zachorowań we wskazanym okresie 9 osób jest już zdrowych, 4 osoby są nadal hospitalizowane, pozostali przebywają w warunkach domowych.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na odrę ustalane są szczegóły dotyczące statusu zaszczepienia osób, weryfikacji laboratoryjnej i ustalenia osób z kontaktu). Osoby z kontaktu z osobami chorymi na odrę są weryfikowane przez inspekcję sanitarną pod względem ich statusu zaszczepienia. Osoby nieuodpornione są kierowane do szczepienia interwencyjnego.

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie nie prowadzą w swoich siedzibach zarówno kwalifikacji medycznej pacjentów do szczepień oraz nie wykonują szczepień. W tym celu zostały wyznaczone w każdym powiecie punkty szczepień.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania podejrzeń/zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat zgłoszonych przypadków zachorowań oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni w Pruszkowie, Warszawie, Piasecznie, Żyrardowie, Grójcu, Grodzisku Mazowieckim, Mławie i Otwocku, Kozienicach, Mińsku Mazowieckim, Sochaczewie i powiecie warszawskim zachodnim.

Następny komunikat o sytuacji odry na Mazowszu zostanie podany za tydzień, w piątek 30 listopada br.

(at, rg, jn)

Wróć