Przejdź do treści

Komunikat PWIS w Warszawie nt. wystąpienia zachorowań na odrę na Mazowszu. Stan na g. 10.00, 4 listopada 2018 r.

Komunikat PWIS w Warszawie nt. wystąpienia zachorowań na odrę na Mazowszu. Stan na g. 10.00, 4 listopada 2018 r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przedstawia informacje dt. działań epidemiologicznych związanych z wystąpieniem zachorowań na odrę na Mazowszu:

Od 10 października do 4 listopada br. na godzinę 9.00 do Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Mazowszu wpłynęło łącznie 17 zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę, w tym 13 potwierdzonych laboratoryjnie badaniami wirusologicznymi przypadków odry (powiat pruszkowski) i 4 podejrzenia (3 – powiat pruszkowski i 1 – powiat warszawski).

Na podstawie informacji przekazywanych od powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych wiadomo, że objawy kliniczne, które wystąpiły u osób chorych, ustępują.

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne są w pełni przygotowane do zapewnienia szczepień ochronnych dla osób z kontaktu z chorymi do 72 h po ekspozycji. Profilaktyczne szczepienia, które mają służyć zahamowaniu rozprzestrzeniania się odry na Mazowszu, prowadzone są w wyznaczonych punktach: w przychodni w Pruszkowie, w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie w gabinecie zabiegowym, w przychodni na ul. Banacha w Warszawie.

Trwają czynności pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie dotyczące opanowania i wygaszenia ognisk odry. Przez ostatnich kilka dni, w trakcie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych osoby, które nie pamiętały o fakcie zaszczepienia, dostarczyły dokumentację medyczną potwierdzającą szczepienia. Została ona zweryfikowana. Dzięki przyjętym szczepieniom przebieg choroby u niektórych pacjentów był lekki, skąpoobjawowy.

Kolejne komunikaty będą przedstawiane na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji.

(jn)

Wróć