Przejdź do treści

Komunikat PWIS w Warszawie dot. zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na 31 maja 2019 r.

Komunikat PWIS w Warszawie dot. zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na 31 maja 2019 r.

W okresie od 01 maja do 31 maja 2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 93 nowe przypadki zachorowań lub podejrzeń  zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 44, gostynińskim – 8, wołomińskim – 7, legionowskim – 7, grodziskim – 5, płockim – 5, otwockim – 4, płońskim - 3, pruszkowskim – 2,  piaseczyńskim – 2, żyrardowskim – 2, siedleckim – 2, radomskim – 1, wyszkowskim – 1,  mińskim – 1.

Osoby, które zachorowały w w/w okresie, to dorośli w wieku od 19 do 84 lat (66 osób) i dzieci w wieku od 4 miesięcy do 13 lat (28 osób).

Wśród zgłoszonych chorych 54 osoby nie były szczepione przeciwko odrze.

Wśród chorych 11 osób to obcokrajowcy.

Od początku roku nie odnotowano  zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Łącznie od początku roku do WSSE w Warszawie wpłynęło 540 zgłoszeń podejrzeń lub zachorowań na odrę. Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH). Po weryfikacji do końca maja 2019r. zarejestrowano w woj. mazowieckim 326 przypadków, spośród których potwierdzono badaniami 166 zachorowań.

Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.htmlNIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Od 1 stycznia 2019 roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 3 382 osoby.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

Wróć