Przejdź do treści

Komunikat PWIS w Warszawie dot. zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na 30 kwietnia 2019 r.

Komunikat PWIS w Warszawie dot. zachorowań na odrę w woj. mazowieckim. Stan na 30 kwietnia 2019 r.

W okresie od 01.04.-30.04.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 146 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń  zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 80, wołomińskim – 23, radomskim – 7, wyszkowskim – 6,  pruszkowskim – 5, gostynińskim – 5,  węgrowskim – 3, płockim – 3, mińskim – 2, piaseczyńskim – 2,   warszawskim zachodnim – 2, żyrardowskim – 2, otwockim – 1, grodziskim – 1, ciechanowskim – 1, płońskim - 1, siedleckim – 1, szydłowieckim - 1.

Osoby, które zachorowały  w w/w okresie, to dorośli w wieku od 18 do 80 lat (107 osób) i dzieci
w wieku od 3 miesięcy do 16 lat (39 osób).

Wśród zgłoszonych chorych  90 osób nie było szczepionych przeciwko odrze.

Wśród chorych 8 osób to obcokrajowcy.

W w/w okresie na terenie województwa mazowieckiego odnotowano 5 ognisk epidemicznych zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim, wyszkowskim, otwockim, gostynińskim
i wołomińskim.

Od początku roku nie odnotowano  zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Łącznie od początku roku do WSSE w Warszawie wpłynęły 444 zgłoszenia podejrzeń lub zachorowań na odrę. Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH). Po weryfikacji do końca kwietnia 2019 r. zarejestrowano w woj. mazowieckim 247 przypadków (przedstawionych na wykresie na końcu informacji), spośród których potwierdzono badaniami 114 zachorowań.

Na stronie www http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html NIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Od 1 stycznia 2019 roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 3020 osób.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

 

 

Wróć