Przejdź do treści

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 14 lutego 2019 r.

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 14 lutego 2019 r.

W okresie od 1-14.02.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 38 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 15, radomskim – 6, pułtuskim – 4, wołomińskim – 4, pruszkowskim – 2, mińskim – 2, warszawskim zachodnim – 1, węgrowskim – 1, żyrardowskim – 1, wyszkowskim – 1, łosickim - 1.

Osoby, które zachorowały w/w okresie, to dorośli w wieku od 20 do 64 lat (28 osób) i dzieci w wieku od 3 tygodni do 16 lat (10 osób).

Wśród zgłoszonych chorych 24 osoby nie były szczepione przeciwko odrze.

Wśród chorych 10 osób to obcokrajowcy.

W w/w okresie na terenie województwa mazowieckiego odnotowano 3 ogniska epidemiczne zachorowań na odrę:pierwsze – 2 osoby (ognisko domowe) w powiecie węgrowskim, drugie - 3 osoby ( ognisko domowe) w powiecie pułtuskim, trzecie – 4 osoby w powiecie radomskim.

Nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

O początku roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 748 osób.

Wszystkie zgłoszenia napływające do PPIS są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w meldunkach dwutygodniowych do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), który publikuje dane krajowe na stronie:

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona
od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

Poniżej przedstawiamy dane o występowaniu odry w poszczególnych tygodniach 2019 roku.

(ad, jn)

Liczba zachorowań na odrę w województwie mazowieckim w kolejnych tygodniach 2019 roku

Wróć