Przejdź do treści

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na koniec dnia 17 stycznia 2019 r.

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nt. występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na koniec dnia 17 stycznia 2019 r.

W okresie od 5-17.01.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 30 nowych przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 24, sochaczewskim – 2, piaseczyńskim – 1, warszawskim zachodnim – 1, mławskim – 1, ostrołęckim – 1.

Osoby, które zachorowały w ostatnim okresie, to dzieci w wieku od 4 miesięcy do 14 lat i dorośli
w wieku od 19 do 55 lat. Wśród nich 10 osób to obywatele Ukrainy.

Wśród chorych 13 osób było hospitalizowanych, 16 osób nie było szczepionych przeciwko odrze.

W w/w okresie na terenie województwa mazowieckiego nie odnotowano ognisk epidemicznych zachorowań na odrę ani zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Wszystkie zgłoszenia napływające do PPIS są weryfikowane i przekazywane w meldunkach dwutygodniowych do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), który publikuje dane krajowe na stronie:

                                 www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób
z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

O początku roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 253 osoby.

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie nie prowadzą w swoich siedzibach kwalifikacji medycznej pacjentów do szczepień oraz nie wykonują szczepień. W tym celu zostały wyznaczone w każdym powiecie punkty szczepień.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona
od niezwłocznego zgłaszania podejrzeń/zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

(jd, rg, ad, jn)

Wróć