Przejdź do treści

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie na temat występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie na temat występowania zachorowań na odrę w województwie mazowieckim. Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku.

W okresie od 1 do 30 czerwca 2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono 83 nowe przypadki zachorowań lub podejrzeń  zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 32, piaseczyńskim – 12, otwockim – 8,  gostynińskim – 6, żyrardowskim – 4,  nowodworskim – 3, płockim – 3, płońskim - 3, warszawskim zachodnim – 3, pruszkowskim – 2,  siedleckim – 2, ostrowskim – 1,  sokołowskim – 1, grójeckim – 1, wołomińskim – 1, grodziskim – 1.

Osoby, które zachorowały  w w/w okresie, to dorośli w wieku od 18 do 74 lat (63 osoby) i dzieci
w wieku od 4 miesięcy do 16 lat (20 osób).

Wśród zgłoszonych chorych 42 osoby nie były szczepione przeciwko odrze.

Wśród chorych 15 osób to obcokrajowcy.

Od początku roku nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Łącznie od początku roku do WSSE w Warszawie wpłynęły 623 zgłoszenia podejrzeń lub zachorowań na odrę. Wszystkie zgłoszenia napływające do inspekcji sanitarnej są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz, w meldunkach dwutygodniowych, do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).
Do końca czerwca 2019 r. w woj. mazowieckim,  po weryfikacji zarejestrowano 392 przypadki zachorowań  na odrę w tym 69 w czerwcu (wykres).

Po weryfikacji dane liczbowe mogą ulec zmianie ze względu na wykluczenie części przypadków. Na stronie www.http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.htmlNIZP-PZH prezentuje zweryfikowane dane z poszczególnych województw.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę, prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia z nadzoru.

Od 1 stycznia 2019 roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 4 015 osób.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.

Bieżące szczegółowe informacje na temat konkretnych przypadków zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej oraz podejmowanych czynności przeciwepidemicznych posiadają właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

Wróć