Przejdź do treści

Komunikat nr 23 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie podejmowanych działań w związku z awarią kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” w zakresie nadzoru nad jakością wody” - stan na 27 września 2019 r. g. 15.00.

Komunikat nr 23 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie podejmowanych działań w związku z awarią kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” w zakresie nadzoru nad jakością wody” - stan na 27 września 2019 r. g. 15.00.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awarią układu przesyłowego ścieków na terenie m.st. Warszawy prowadzony jest obecnie wzmożony monitoring jakości wody do spożycia na terenie m. st. Warszawy oraz Płocka, gdyż ujęcia wody przeznaczonej do spożycia oparte są na wodzie z rzeki Wisły.

Woda w wodociągu publicznym w Warszawie i w Płocku nie budzi zastrzeżeń i nie ma zagrożenia używania jej do picia i korzystania do celów gospodarczych bez ograniczeń. Komunikaty dotyczące jakości wody są aktualizowane i umieszczane na stronach internetowych: Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Płocku i w m.st. Warszawie.

Komunikat zostanie zmieniony w przypadku zmiany jakości wody.

(jn)

Wróć