Przejdź do treści

Komunikat nr 2 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Awaria kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” – posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płocku.

Komunikat nr 2 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Awaria kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” – posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płocku.

W czwartek w godzinach przedpołudniowych odbyło się w Płocku posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, podczas którego podsumowano dotychczasowe ustalenia związane z awarią kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka”. W spotkaniu wzięli udział Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Prezydent Płocka oraz przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i podmiotów zaangażowanych w działania.

Mając na uwadze zdrowie i życie ludzi oraz obawy społeczne związane z bezpieczeństwem i jakością wody przydatnej do spożycia na terenie Płocka i powiatu płockiego, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny polecił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku uruchomienie wzmożonego monitoringu i kontroli jakości wody wodociągowej. Zgodnie z ustaleniami, poza monitoringiem realizowanym przez wodociągi miejskie w ramach kontroli wewnętrznej, służby sanitarne będą badały wodę codziennie według następującego schematu:

  • trzy razy dziennie badanie kontrolne próby wody surowej (to jest wody – surowca przeznaczonego do produkcji wody do spożycia);
  • trzy razy dziennie badanie kontrolne próby wody na wejściu do sieci wodociągowej;
  • dziennie trzy badania kontrolne prób wody z różnych miejsc monitoringowych na terenie miasta Płocka.

Prezydent miasta Płocka określił, że w chwili obecnej 40% dostarczanej wody do wodociągu pochodzi z ujęć głębinowych a 60% z wody w Wiśle. Władze miasta Płocka przekazały, że jeśli zajdzie taka konieczność, są przygotowane na odwrócenie tych proporcji i zwiększenie poboru wód głębinowych do 70% obecnego zapotrzebowania. Wody Polskie zaoferowały pomoc miastu Płock i wojewódzkim inspekcjom. Wsparcie wojska zaoferował także Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, gdyby zaszła konieczność zapewnienia mieszkańcom w szybkim czasie dodatkowych zasobów wody (cysterny wodne).

Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera zaapelował o współpracę na każdym szczeblu, sprawny przepływ informacji oraz ostrzeganie mieszkańców do czasu, aż awaria zostanie usunięta.

W województwie mazowieckim nie ma legalnych kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych nad Wisłą. W związku z tym Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje o respektowanie zakazu kąpania się w miejscach dzikich na Wiśle. Jednocześnie ostrzega wędkarzy korzystających z łowisk nad Wisłą, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt czy też do nawadniania upraw o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody z Wisły. Rekomenduje również rezygnację z aktywności sportowych, które wiązałyby się z koniecznością brodzenia w wodzie wiślanej.

Ujęcia wody pitnej dla Warszawy są bezpieczne i pod stałym wzmożonym nadzorem sanitarnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.

W posiedzeniu w Płocku uczestniczyli m.in. prof. Łukasz Szumowski Minister Zdrowia, dr hab. Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny, Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Andrzej Nowakowski Prezydent Płocka, dr n. med. Krzysztof Skórczewski Mazowiecki Państwowy Inspektor Sanitarny, Marek Chibowski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Paweł Błasiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW.

O sytuacji w konkretnych powiatach województwa mazowieckiego na bieżąco informują na swoich stronach internetowych właściwi terenowo państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

(jn)

Wróć